Česky English Deutsch Francais

E.VIII Změny územního plánu


Stavební zákon

§ 31

(1) Změnu závazné části územně plánovací dokumentace schvaluje orgán, který schválil původní územně plánovací dokumentaci.

(2) Na návrh pořizovatele schvalující orgán schvaluje pořízení změn územně plánovací dokumentace, jejich zadání a stanoví postup při jejich pořízení. V odůvodněných případech může spojit zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změn územně plánovací dokumentace. Na obsah zadání, konceptu a návrhu změn územně plánovací dokumentace, stejně jako na jejich projednávání, se přiměřeně vztahují ustanovení § 20 až § 29. Před schválením změn územního plánu obce nebo regulačního plánu si pořizovatel vždy vyžádá stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování.

Vyhláška č. 131/1998 Sb.

§ 17

(1) Zadání změny, koncept řešení, pokud se zpracovává, i její návrh musí pořizovatel projednat v rozsahu předepsaném pro příslušný druh územně plánovací dokumentace. Pokud je upuštěno od zpracování konceptu řešení, pořizovatel zajistí v průběhu lhůty, po kterou je návrh vystaven, jeho veřejné projednání s odborným výkladem.

(2) Pokud lze vzhledem k jednoduchosti zadávané změny zpracovat přímo návrh, bez konceptu řešení, musí být tato skutečnost uvedena ve schváleném zadání změn územně plánovací dokumentace.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020