Česky English Deutsch Francais

Aktuální zprávy z UN-Habitat

7. 1. 2015

Společně k lepším městům - oslava deseti let spolupráce v Kosovu.
Program na podporu územního plánování (MuSPP) a jeho partneři oslavili deset let Společně k lepším městům v Kosovu.
MuSPP je zaváděn UN-Habitatem a financován Swedish Development Cooperation a od roku 2005 podporuje v 12 kosovských obcích proces územního plánování a návrh a realizaci projektů prostřednictvím tvorby lokálních nástrojů a metod.


5. 1. 2015

Ekvádor bude hostit konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst.
Valné shromáždění OSN rozhodlo 19. 12. 2014 na zasedání v New Yorku, že třetí konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III) bude hostit Ekvádor ve městě Quito. Konference se uskuteční v týdnu od 17. října 2016


5. 11. 2014

Kuala Lumpur bude hostit 9. Světové fórum měst.
Hlavní město Malajsie, Kuala Lumpur, bude hostit 9. zasedání Světového fóra měst (WUF9) v roce 2018. UN-Habitat oznámil rozhodnutí 3. listopadu jako výsledek šestiměsíčního nabídkového řízení.


31. 10. 2014

Dnes je Světový den měst.

World Cities Day Světový den měst byl založen rozhodnutím Valného shromáždění OSN v roce 2013.
Cílem Světového dne měst s heslem "Lepší město, lepší život" (Better City, Better Life) je podpořit zájem mezinárodního společenství v celosvětové urbanizaci, podporovat spolupráci zemí při plnění příležitostí a výzev urbanizace a přispět k udržitelnému rozvoji měst po celém světe.
První Světový den měst se koná v čínské Šanghaji a jeho téma je "Řízení transformace měst" (Leading Urban Transformation).

6. 10. 2014

Dnes je Světový den Habitat na téma "Hlasy ze slumů".
Cíle Světového dne Habitat 2014 jsou:

  • Zvýšit povědomí o životních podmínkách ve slumech.
  • Rozvíjet postupy a nástroje na zachování historické paměti lidí, kteří žili a žijí ve slumech.
  • Prokázat, prostřednictvím skutečných příběhů, lidem s rozhodovací pravomocí v oblasti měst, že programem na modernizaci slumů mohou dosáhnout lepších životních podmínek a větších ekonomických a sociálních dopadů.
  • Sdílet celosvětově zkušenosti z modernizace slumů mezi městy a městskými oblastmi.
  • Přispívat k zahájení politického dialogu, který se zaměřuje na širokou škálu otázek souvisejících s integrací života ve slumu do města.
  • Odhalit formulace politik a otázek rozvoje, ve kterých může OSN, zejména UN-Habitat, přinést významné příspěvky.
  • Identifikovat klíčové subjekty v modernizaci slumů a přiměřeného bydlení a aktivně se zapojit do dalších diskuzí.

5. 9. 2014

UNACLA (United Nations Advisory Committee of Local Authorities) vydal zprávu Vytváření nových pracovních míst a místní produkce (Job creation and local productivity). Tato zpráva si klade za cíl poskytnout voleným úředníkům a osobám s rozhodovací pravomocí pohled do příčin nezaměstnanosti a navrhnut účinné nástroje a doporučení pro obnovení produktivní ekonomiky. Obsahuje celou řadu případových studií (i z evropských zemí).
Zpráva se zabývá pěti zásadami vytváření pracovních míst a popisuje, jak mohou města vytvářet produktivní ekonomiky prostřednictvím zásahů v každé z této oblasti: poskytováním lepších pracovních příležitostí, inovativním financováním, zvyšováním produktivity neformální ekonomiky a posilováním vazeb mezi městem a venkovem.
Zpráva je ve formátu .pdf ke stažení pod tímto odkazem.


22. 8. 2014

UN-Habitat a Světová zdravotnická organizace (WHO) zahájili minulý týden druhou fázi společné zprávy zaměřené na odhalení a překonání zdravotních nerovností v městském prostředí, která navazuje na zprávu Skrytá města (Hidden Cities) z roku 2010.
Cílem této zprávy by měla být průběžná aktualizace zprávy Skrytá města, nové údaje o zdravotních nerovnostech ve městech, zprávy o řešení stávajících výzev, zdůraznění a možnosti řešení výzev nových.
Očekávané zveřejnění zprávy Skrytá města II (Hidden Cities II) je v posledním čtvrtletí 2015.


21. 7. 2014

Valné shromáždění OSN, na doporučení generálního tajemníka, zvolilo Dr. Joana Close výkonným ředitelem UN-Habitat pro období 18.10.2014 - 31.12.2017.
Dr. Joan Clos, bývalý starosta Barcelony (1997-2006) a ministr průmyslu, obchodu a turismu Španělska (2006-2008), naváže na své předchozí funkční období, do kterého byl zvolen v roce 2010.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 5. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021