Česky English Deutsch Francais

Vertikální zahrada, Créteil (Francie)

vertikalnizahrada

Ve městech na celém světě je většina zdí staveb ponechána holá, takže je vidět beton. V těchto městech si lidé stěžují na nedostatek zelených ploch a absenci biodiverzity. Vertikální zahrada, kterou koncipoval a realizoval botanik Patrick BLANC, je řešení, jak implementovat rostliny kdekoliv, kde jinak není pro ně místo. Toto řešení spočívá ve schopnosti rostlin rozvíjet kořeny ve vertikální tenké vrstvě akrylového materiálu. Díky této schopnosti lze pěstovat rostliny na libovolné vertikální konstrukci. Použitá konstrukce je velmi lehká (1 m2 váží méně než 15 kg) a lze ji umístit trvale na libovolnou stěnu libovolné budovy.

Zavlažování je automatické provrtanou hadicí, která prochází na horní hraně vertikální zahrady. Použitá voda může být recyklována.

Rozměry vertikální zahrady mohou být libovolné. Dosud existuje asi 100 vertikálních zahrad. Nejvíce je jich ve Francii, ale některé již byly realizovány v Itálii a v Německu. Největší vertikální zahrada je v Paříži. Její plocha je 300 m2 a výška 30 m.

Při vhodném výběru rostlinných druhů ji lze implementovat v jakémkoliv prostředí (světlo, vítr, teplota, vlhkost vzduchu…), buď v exteriéru, nebo v interiéru, a to v kterémkoli městě libovolného klimatického pásma.

Vertikální zahrady lze tedy implementovat v každém městě na světě.

Vytvoření vertikální zahrady dává možnost vytvořit trvalou zahradu s mnoha druhy a s automatickou údržbou, která může být implementována v kterémkoli městě libovolného klimatického pásma na světě.

Původně byla vertikální zahrada koncipována za účelem pěstování rostlin na malých plochách tam, kde byly všechny horizontální plochy obsazeny. První prioritou tedy bylo nalézt způsob pěstování rostlin na vertikálních plochách, které by musely být ve městech ponechány volné.

Druhou prioritou bylo připravit nástroj, který umožňuje zavlažování a hnojení vertikální zahrady bez lidského zásahu. Bylo tedy přidáno řešení automatickým zavlažováním.

Hlavním cílem je implementace mnoha vertikálních zahrad v četných městech, aby byla zlepšena kvalita života početného městského obyvatelstva tím, že jim budou nabídnuty krásné zelené partie. Kromě toho je vertikální zahrada rovněž cestou, jak zlepšit kvalitu ovzduší díky fotosyntéze tohoto živého systému a jeho schopnosti čistit vzduch. Strategie tedy spočívá v přesvědčení mnoha soukromých i veřejných vlastníků budov, aby proměnili holé stěny svých budov v zahrady, tím, že jim budou prezentovány všechny výhody, jež by mohli získat, implementují-li vertikální zahrady.

Když už jednou soukromý vlastník projeví o implementaci vertikální zahrady zájem, je jediným kritickým zdrojem zdroj financí. Technické zdroje podléhají z aspektu botaniky kontrole Patricka BLANCA, a pokud jde o zavěšení/fixaci vertikální zahrady na stěnu budovy, kontrole techniků. Nejsou požadovány vysoce kvalifikované lidské zdroje a lze je snadno najmout na dobu trvání implementace.

V případě soukromých budov financuje vlastník veškeré náklady. Je nutno poznamenat, že jestliže v závislosti na orientaci zdi lze vlastní soukromou vertikální zahradu vidět z ulice, pak je veřejná.

V případě veřejné budovy financuje vlastník náklady připadající na jeho vlastní roční rozpočet, nebo se může o náklady dělit s penězi z určitých konkrétních veřejných zdrojů.

Téměř všech finančních zdrojů je potřeba na počáteční implementaci. Náklady na údržbu jsou nízké.

Jako každá nová technologie, i značné rozšíření vertikální zahrady se střetává s četnými překážkami.

Významným handicapem je nedostatek celosvětového povědomí. Lidé (alespoň mimo Francii) o vertikální zahradě mnoho nevědí. To znamená, že některé příležitosti k implementaci vertikální zahrady se promarní.

Dosud provádí implementaci vertikální zahrady Patric Blanc sám: koordinuje veškeré nezbytné práce potřebné pro každou realizaci. Skutečnost, že neexistuje podnikatelská struktura schopná plně řídit všechny práce, celosvětové rozšíření vertikální zahrady omezuje.

Finanční problém existuje také. I přes mnoho výhod vertikální zahrady pro veřejnost neexistují stimuly veřejnoprávních úřadů k podpoře jejího rozšiřování.

V procesu implementace vertikální zahrady je rovněž nezbytné bojovat proti falešným představám. V důsledku nedostatku informací se mnoho lidí například domnívá, že instalace vertikální zahrady bude vyžadovat stálou a nákladnou údržbu. Toto tvrzení je v důsledku automatizace zavlažovacího a hnojícího systému mylné. Dále, díky botanickým znalostem jsou vybírány rostlinné druhy podle každého konkrétního prostředí, aby byly sníženy náklady na údržbu.

Vertikální zahrada zlepšuje životní podmínky lidí díky četným výhodám:

  • ozelenění krajin/prostředí: lidé mohou žít blízko přírody i ve městech, kde byla flora a fauna zlikvidována
  • zlepšení kvality ovzduší: oživené stěny absorbují látky znečišťující ovzduší, a tudíž snižují znečištění produkované vozidly a průmyslem; to vede ke zlepšení kvality ovzduší a snížení počtu onemocnění dýchacího ústrojí
  • regulace teploty: vertikální zahrada pomáhá oteplovat budovu v zimě a ochlazovat během léta
  • estetická zlepšení: vertikální zahrada dochází širokého uznání jako mnohem pěknější než holý beton
  • zvuková izolace: rostliny a vrstva vzduchu mezi vertikální zahradou a budovou působí jako protihluková ochrana
  • zachování biodiverzity: vertikální zahrada nabízí mnoho možností, aby rostlinné druhy, které byly v důsledku rozšiřování města v lokalitě zlikvidovány, byly opět zavedeny a aby některé z nich byly zachráněny před vyhynutím
  • zlepšení bezpečnosti: místa bohatě osázená rostlinami jsou bezpečnější než místa bez nich. Jako příklad lze uvést, že v místech, kde byla vertikální zahrada realizována, nebyl pozorován vandalismus, a to ani v předměstích, kde je degradace obvykle závažným problémem.

Životnost vertikální zahrady je dlouhodobá. Se správnými materiály a při profesionálním upevnění na stěnu může vydržet bez větší opravy alespoň 15 let (podle té skutečně první realizace). Jako živý systém se vertikální zahrada vyvíjí po léta a v rámci zachování její estetické hodnoty mohou být zapotřebí určité zásahy na rostlinách. Tyto zásahy jsou zcela elementární a může je provádět každý zahradník. Zvažuje-li se délka trvání vertikální zahrady, k většině finančních vstupů dochází v průběhu počáteční realizace. To znamená, že finanční riziko je tady velmi nízké.

Sociální hodnota vertikální zahrady je naprosto jasná: výhod zelené ozeleněného prostředí a zlepšeného ovzduší využívá každý. Vertikální zahrada neposkytuje žádnou možnost pro sociální diskriminaci, protože může být implementována v libovolné části města.

Existuje společenská výhodnost, která má dopad na udržitelnost vertikální zahrady. Je naprosto evidentní, že vertikální zahrada vzbuzuje hluboký respekt, protože kdekoliv byla instalována v předměstích, kde je degradace pravidlem, nikdy nebyla poškozena. Zdá se, že pravděpodobně všichni respektují tuto neobvyklou část přírody.

Díky schopnostem ozelenit město může vertikální zahrada dále působit jako hlavní nástroj směrem k udržitelnému rozvoji měst.

Jako možné útočiště pro divoce rostoucí rostliny a divoce žijící malé živočichy může vertikální zahrada umožnit, aby se města a všechny jiné uměle vytvořené plochy rozšiřovaly, aniž by na tomto místě byli vyhubeni všichni živí tvorové.

Doposud došlo k většině realizací vertikální zahrady v Paříži a v jejích předměstích. Toto geografické omezení je pouze důsledkem skutečnosti, že vertikální zahrada je nejznámější v rodném městě Patricka Blanca.

Protože vertikální zahrada je vhodná pro pěstování téměř všech rostlinných druhů a protože rostliny jsou v téměř všech pozemských ekosystémech, lze rozšiřovat vertikální zahradu do libovolných měst na světě, kdekoliv jsou k tomu ekologické podmínky.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 12. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018