Česky English Deutsch Francais

ARCHIVNÍ MATERIÁL

CESTOVNÍ RUCH A KULTURNÍ DĚDICTVÍ

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU

"S DĚTMI DO TŘEBÍČE"

ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV

Garant MMR - Bc. Jitka Fatková, ředitelka OCR MMR.

Řešitelé - Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. Jaromír Stejskal, SAURA, s.r.o.

Konzultace - Ing. arch. Lubor Herzán, Site Manager lokality UNESCO; Městský úřad Třebíč.

Ústav územního rozvoje, Brno, 2010

OBSAH

A) Důvody zpracování projektu pro vybrané město

B) Výchozí podklady pro projekt

C) Obsah projektu

Analytická část

 1. Komplexní analýza hodnot území
 2. Podmínky rozvoje území stanovené v územně plánovací dokumentaci, strategických dokumentech a dalších
  • Územní plán
  • Regulační plán
  • Strategický plán
  • Program regenerace MPZ
  • Ostatní
 3. Obyvatelstvo, zaměstnanost součást řešení marketingové strategie)
 4. Rozbor ekonomických podmínek rozvoje cestovního ruchu, uvedení možných zdrojů financování záměrů (součást řešení marketingové strategie)
 5. Vymezení problémů k řešení

Návrhová část

 1. Návrh hlavního tématu projektu
 2. Cíle, ke kterým povede realizace záměrů projektu, časový horizont, v jehož rámci by mělo být cílů dosaženo
 3. Podmínky pro rozvoj území, které vyplývají z navrhovaného řešení a které se v rámci aktualizace nebo změn ÚPD stanou součástí závazné části ÚPD

D) Příloha: Marketingová strategie pro produkt cestovního ruchu "S dětmi do Třebíče"


ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU PRO VYBRANÉ MĚSTO

Dle požadavku Výboru pro světové dědictví musí každá lokalita zapsaná do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO disponovat dokumentem Management Plan, který stanoví, jaké typy aktivit jsou přípustné, aby byly dodrženy dva předpoklady – památková ochrana a přístupnost zapsané lokality. Úmluva o světovém dědictví ukládá zúčastněným státům povinnost památku UNESCO označit, chránit, uchovat, presentovat a předat další generacím.

Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je možností, jak využít presentace památek, je jednou z náležitostí dokumentu Management Plan rovněž projekt cestovního ruchu. Jeho součástí je vymezení cílů, limitů a možností pro návštěvníky a jejich koordinace s ostatními podmínkami a zásadami ochrany stanovenými a navrhovanými v dokumentu Management Plan.

Projekt musí být zaměřen:

 • na rozšíření nabídky atraktivit, které město může nabídnout,
 • prezentaci atraktivit ucelenou formou,
 • na doprovodné služby pro návštěvníky, jako jsou ubytování, stravování, sociální zařízení, profesionální průvodcovská služba, informační servis, překladatelské služby, výstavní a muzejní exposice, značené trasy pro návštěvníky, prodejny suvenýrů a další,
 • na koordinaci rozvoje cestovního ruchu, územně plánovací dokumentace a zásad památkové péče,
 • na koordinaci rozvoje cestovního ruchu s běžným denním životem obyvatel města.

Základním cílem řešení je návrh produktu cestovního ruchu, který má sjednocující nosné téma, vztahující se k nabídce atraktivit města.

Projekt cestovního ruchu pro Třebíč může sloužit jako jedna z možností, jak projekt cestovního ruchu v rámci dokumentu Management Plan připravit.


Adobe Acrobat PDF document Projekt cestovního ruchu "S dětmi do Třebíče" (studie-cr-projekt-trebic.pdf, 8 791 kB.)
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 7. 2014 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021