Česky English Deutsch Francais

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PODPOR
NA ŘEŠENÍ BYTOVÉ PROBLEMATIKY V OBLASTECH POSTIŽENÝCH POVODNÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj v letech 2002, 2006, 2009
a Státní fond rozvoje bydlení v letech 2002, 2006, 2009, (2010)

ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV

Za MMR - Ing. Eva Dubnová, Odbor politiky bydlení.

Za ÚÚR - garant úkolu Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.; spolupráce Mgr. Marek Chmelař, Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová.

Za SFRB - Ing. Alena Panáčková.

Brno, prosinec 2010.


SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ÚKOLU ZA JEDNOTLIVÁ NAŘÍZENÍ A PROGRAMY

Jednotlivé nařízení a programy – počet zapojených obcí a skutečně čerpaná podpora:

Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi – nařízení vlády č. 394/2002 Sb. – MMR
Roky 2002, 2009

 • Celkem se do programu zapojilo 107 obcí.
 • Výše skutečně čerpané podpory byla 121 350 000 Kč.

Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi – nařízení vlády č. 395/2002 Sb. – MMR
Roky 2002, 2009

 • Celkem se do programu zapojilo 71 obcí.
 • Výše skutečně čerpané podpory byla 119 842 086,28 Kč.

Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v letech 2006 a 2009 při zajišťování dočasného náhradního ubytování (Program 217318 – Podpora obcím postižených povodněmi 2006, Program 117517 – Podpora při zajišťování náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy) – MMR
Roky 2006, 2009

 • Celkem se do programu zapojilo 117 obcí.
 • Výše skutečně čerpané podpory byla 62 623 273 Kč.

Program finanční podpory na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi v letech 2002 a 2009 (Program 217817 – Podpora obnovy bytového fondu po povodni 2002, Program 117516 – Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižení živelní pohromou – 2009) – MMR
Roky 2002, 2009

 • Celkem se do programu zapojilo 24 obcí.
 • Výše skutečně čerpané podpory byla 140 400 000 Kč.

Dotace a úvěry obcím na opravy a modernizace bytového fondu – nařízení vlády č. 396/2001 Sb. – SFRB
Roky 2002, 2006, 2009

 • Celkem se do programu zapojilo 47 obcí/dotace a 22 obcí/úvěr.
 • Výše skutečně čerpané podpory byla 142 507 554,50 Kč/dotace a 296 601 608 Kč/úvěr.

Úvěry na úhradu nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi – nařízení vlády č. 396/2002 Sb. – SFRB
Roky 2002, 2009, (2010)

 • Celkem se do programu zapojilo 54 obcí/úvěr.
 • Výše skutečně čerpané podpory byla 132 609 936,53 Kč/úvěr.

Přehled žádostí v letech 2006, 2009 a 2010 dle nařízení vlády 28/2006 Sb. – SFRB
Roky 2006, 2009, (2010)

 • Celkem se do programu zapojilo 27 obcí/úvěr.
 • Výše skutečně čerpané podpory byla 7 820 000 Kč/úvěr.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Adobe Acrobat PDF document Závěrečná zpráva k úkolu A.4.11/BP (zaverecna-zprava-012011.pdf, 506 kB)

KARTOGRAMY A TABULKY

Přehledné tabulky Kartogramy podpor za ČR
Adobe Acrobat PDF document Nařízení vlády č. 394/2002 Sb.
(Povodne-NV-394-2002.pdf, 190 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 1
(Kart-1-394-02.pdf, 3 376 kB)
Adobe Acrobat PDF document Nařízení vlády č. 395/2002 Sb.
(Povodne-NV-395-2002.pdf, 210 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 2
(Kart-2-395-02.pdf, 3 306 kB)
Adobe Acrobat PDF document Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v letech 2006 a 2009 při zajišťování dočasného náhradního ubytování
(Povodne-progr-ubytovani.pdf, 200 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 3
(Kart-3-pubytovani.pdf, 3 392 kB)
Adobe Acrobat PDF document Program finanční podpory na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi v letech 2002 a 2009
(Povodne-progr-vystavba.pdf, 136 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 4
(Kart-4-pvystavba.pdf, 3 245 kB)
Adobe Acrobat PDF document Dotace a úvěry obcím na opravy a modernizace bytového fondu – nařízení vlády č. 396/2001 Sb.
(Povodne-NV-396-2001.pdf, 209 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 5
(Kart-5-396-01.pdf, 3 370 kB)
Adobe Acrobat PDF document Úvěry na úhradu nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi – nařízení vlády č. 396/2002 Sb.
(Povodne-NV-396-2002.pdf, 199 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 6
(Kart-6-396-02.pdf, 3 322 kB)
Adobe Acrobat PDF document Přehled žádostí v letech 2006, 2009 a 2010 dle nařízení vlády 28/2006 Sb.
(Povodne-NV-28-2006.pdf, 303 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 7
(Kart-7-28-06.pdf, 3 300 kB)
  Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 8
(Kart-8-kraje.pdf, 4 035 kB)

Kartogramy podpor za obce v krajích ČR Kartogramy ÚPD a ÚPD za obce v krajích ČR
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.1.1
(9.1.1-Praha-Stredoc-povodne-dotace.pdf, 2 978 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.1.2
(9.1.2-Praha-Stredoc-povodne-evid.pdf, 6 918 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.2.1
(9.2.1-Jihoc-povodne-dotace.pdf, 2 416 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.2.2
(9.2.2-Jihoc-povodne-evid.pdf, 5 362 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.3.1
(9.3.1-Jihomor-povodne-dotace.pdf, 1 597 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.3.2
(9.3.2-Jihomor-povodne-evid.pdf, 3 573 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.4.1
(9.4.1-Kraloveh-povodne-dotace.pdf, 1 195 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.4.2
(9.4.2-Kraloveh-povodne-evid.pdf, 2 803 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.5.1
(9.5.1-Liberecky-povodne-dotace.pdf, 977 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.5.2
(9.5.2-Liberecky-povodne-evid.pdf, 1 889 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.6.1
(9.6.1-Moravskosl-povodne-dotace.pdf, 1 519 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.6.2
(9.6.2-Moravskosl-povodne-evid.pdf, 2 871 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.7.1
(9.7.1-Olomoucky-povodne-dotace.pdf, 1 125 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.7.2
(9.7.2-Olomoucky-povodne-evid.pdf, 2 538 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.8.1
(9.8.1-Pardubicky-povodne-dotace.pdf, 1 249 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.8.2
(9.8.2-Pardubicky-povodne-evid.pdf, 2 837 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.9.1
(9.9.1-Plzensky-povodne-dotace.pdf, 1 472 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.9.2
(9.9.2-Plzensky-povodne-evid.pdf, 3 584 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.10.1
(9.10.1-Ustecky-povodne-dotace.pdf, 1 710 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.10.2
(9.10.2-Ustecky-povodne-evid.pdf, 3 272 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.11.1
(9.11.1-Vysoci-povodne-dotace.pdf, 1 477 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.11.2
(9.11.2-Vysoci-povodne-evid.pdf, 4 049 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.12.1
(9.12.1-Zlinsky-povodne-dotace.pdf, 1 036 kB)
Adobe Acrobat PDF document Kartogram č. 9.12.2
(9.12.2-Zlinsky-povodne-evid.pdf, 2 187 kB)

Poznámka: V přehledu není Karlovarský kraj, kde obce v souvislosti s povodňovou pomocí dotace nečerpaly. Hlavní město Praha je na kartogramu společné se Středočeským krajem.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021