Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

4. 8. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny materiály: aktualizované metodické sdělení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Vztah územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a průmět územní energetické koncepce do územního plánu a revidovaný metodický výklad Ministerstva životního prostředí Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“).

Více informací


3. 8. 2020

Upozornění!
KNIHOVNA ÚÚR bude ve dnech 10. - 20. srpna 2020 z provozních důvodu zavřena. Děkujeme za pochopení.


30. 7. 2020

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2020.

Více informací


30. 7. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a mimořádná příloha Regulační plán vydávaný obcí – Otázky a odpovědi, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 5/2019 a 6/2019.

Více informací


14. 7. 2020

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Analýza zahraničních materiálů a doporučení.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Více informací


14. 7. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna nová publikace odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi. Slouží k základní orientaci v problematice regulačních plánů vydávaných obcí, obsahuje 22 otázek a stručných odpovědí.

Více informací


9. 7. 2020

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje nabídku na externí spolupráci
Autorizovaný architekt – Specializace: územní rozvojový plán
.
Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2020.

Více informací


30. 6. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna aktualizovaná metodika Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Více informací


26. 6. 2020

MAPOVÝ PORTÁL MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚÚR zpracoval na podnět odborné veřejnosti společný výstup v rámci úkolů A.4.01/ÚP Evidence územně plánovací činnosti a A.4.13/SŘ Systém stavebně technické prevence – mapovou aplikaci Správní obvody stavebních úřadů. Obsahuje správní obvody obecných stavebních úřadů; speciálních stavebních úřadů pro vodní díla; speciálních stavebních úřadů pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
Výstup je publikován na Mapovém portálu MMR a ÚÚR.

Více informací


12. 6. 2020

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 12. 6. 2020.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 605 pojmů.

Více informací


29. 5. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.

Více informací


25. 5. 2020

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2018–2020
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování, obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2019. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována sumární data z dotazníků po vyčištění dat a jejich požadovaných opravách. Byla zahájena příprava na statistické vyhodnocení.

Více informací


12. 5. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny materiály:
Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem;
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k prohlášení předkladatele koncepce podle ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu.
Současně byl zveřejněn odkaz na Metodická doporučení Ministerstva životního prostředí – převážně k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.

Více informací


16. 4. 2020

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 2. 4. 2020 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


8. 4. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno nové metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020