Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 1/2011

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2010

 • Částka 119 – čís. 327
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Rozšiřuje oblast Národní přírodní památky Polické stěny o nové katastrální území, jež se nazývá Suchý důl.
  Účinnost od 15. prosince 2010.
 • Částka 125 – čís. 340
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
  Přináší změnu v přiřazených průměrných základních cenách zemědělských pozemků nacházejících se v daných katastrálních územích.
  Účinnost od 1. ledna 2011.
 • Částka 136 – čís. 372
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje některá ustanovení výše citovaného nařízení, a to především v příloze, která stanoví Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí.
  Účinnost od 1. ledna 2011.
 • Částka 141 – čís. 393
  Vyhláška o oblastech povodí.
  Stanovuje jednotlivá dílčí povodí, která vymezují části mezinárodní oblasti povodí řek Labe, Odry a Dunaje, jež se nacházejí na území České republiky.
  Účinnost od 1. ledna 2011.
 • Částka 146 – čís. 416
  Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
  Uvádí všechny náležitosti, které musí obsahovat povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. V příloze uvádí ukazatele přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních a nejvýše přípustné hodnoty těchto ukazatelů.
  Účinnost od 1. ledna 2011.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 4. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021