Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Hana Čechlovská, tel.: +420 542 423 123, email: publikace@uur.cz


2011

  • Průvodce programem LEADER, založený na zkušenostech z Finska, Irska a České republiky.
  • Projekty programu ESPON – aktualizované vydání 2011.
  • Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu.
  • Ochrana před povodněmi v územním plánování.

Průvodce programem LEADER
Philip Wade, Petri Rinne
Překlad: Rostislav Čuhel
Redakce: Kamila Matoušková, Elena Lojková, Lubor Fridrich
Vydal: Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

PRŮVODCE PROGRAMEM LEADER
založený na zkušenostech z Finska, Irska a České republiky

Závěrečná zpráva nadnárodního projektu LEADER.
LEADER je sociálním inovačním programem 27 členských států Evropské unie pro posílení a rozvoj kapacit jejích venkovských oblastí. Zpráva je vytvořena na základě zkušeností tří členských států EU, které využily iniciativu LEADER ve svých programech rozvoje venkova. Ponaučení z Finska, Irska a České republiky může být využito k podpoře šíření metody LEADER v rozvoji dalších států.

Rozsah 136 stran.

ISBN 978-80-87318-20-1

Neprodejná publikace.

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Průvodce programem LEADER založený na zkušenostech z Finska, Irska a České republiky. (Leader-2011.pdf, 1 312 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Projekty programu ESPON – aktualizované vydání 2011
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce
Ústav územního rozvoje
Kolektiv autorů
Červenec 2011

PROJEKTY PROGRAMU ESPON – aktualizované vydání 2011

Informační publikace o realizovaných a zpracovávaných projektech programu ESPON.

Rozsah 85 stran.

ISBN 978-80-87318-17-1

Neprodejná publikace.

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Projekty programu ESPON – aktualizované vydání 2011. (Projekty-aktualizace.pdf, 3 822 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu
Vydává - Ústav územního rozvoje, Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, květen 2011
Autoři - Martin Tunka, Alena Navrátilová, Naděžda Rozmanová

URČENÝ ZASTUPITEL A JEHO ÚLOHA PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Metodická pomůcka je určena zastupitelům obcí k objasnění účelu a možností jejich spolupráce s pořizovatelem a projektantem územního plánu.

Rozsah 16 stran.

ISBN 978-80-87318-16-4

Cena 41,- Kč.

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu. (Urceny-zastupitel-2011.pdf, 367 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Ochrana před povodněmi v územním plánování
Vydává - Ústav územního rozvoje, Brno, duben 2011
Zpracoval - Autorský kolektiv Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR a kolektiv Ústavu územního rozvoje v Brně

OCHRANA PŘED POVODNĚMI V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Třetí aktualizované vydání informačního materiálu, který přináší základní informace o problematice ochrany před povodněmi ve vztahu k územnímu plánování. Navazuje na následující legislativní změny po roce 2002 - v roce 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon, vládou byl v roce 2007 schválen Plán hlavních povodí České republiky a v roce 2009 celostátní dokument územního plánování Politika územního rozvoje ČR 2008. Dále byl v roce 2010 novelizován významně vodní zákon (tzv. velká novela).

Rozsah 16 stran.

ISBN 978-80-87318-15-7

Cena 35,- Kč.

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Ochrana před povodněmi v územním plánování. (Letak-povodne-04-2011.pdf, 915 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 1. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022