Česky English Deutsch Francais

MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ

Byty postavené v letech 2003 – 2010 v rámci programů podpory bydlení
s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)

ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV

Úkol A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení

Garant ÚÚR – Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.; spolupráce – Ing. Ludmila Rohrerová

Garant MMR ČR – Ing. Marie Mohylová, Odbor politiky bydlení; spolupráce – Ing. Eva Dubnová, Hana Pejpalová, Ing. Lenka Novotná

SFRB - spolupráce Ing. Alena Panáčková

Ústav územního rozvoje, prosinec 2011


TEXTOVÁ ČÁST

Předmětem řešení úkolu je aktualizace a doplnění ucelené řady monitoringu poskytnutých dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (v letech 2003 – 2010) podle podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů a dotací Státního fondu rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 228/2010. Jedná se o počet akcí a zapojených obcí, počet postavených bytových jednotek a výši skutečně čerpané podpory. Aktualizace se bude zpracovávat každé dva roky.

Úkol umožňuje získat aktuální přehled poskytnutých dotací z MMR ČR a SFRB na výstavbu nájemních bytů a monitoruje státní dotační politiku v oblasti bydlení.

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Byty postavené v letech 2003 – 2010 v rámci programů podpory bydlení s pomocí dotací MMR ČR a SFRB
(zaverecna-zprava-2011-12-26-A.4.11.pdf, 663 kB)


SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 – MMR ČR

 • Celkem 45 akcí v 45 obcích
 • Celkem 226 bytových jednotek
 • Celkem přidělené dotace – 126 602 000 Kč

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2010 – MMR ČR

 • Celkem 36 akcí v 34 obcích
 • Celkem 264 bytových jednotek
 • Celkem přidělené dotace – 149 207 500 Kč

Výstavba sociálních bytů právnickými a fyzickými osobami – nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 228/2010 – SFRB

 • Celkem 29 akcí v 24 obcích
 • Celkem 241 bytových jednotek
 • Celkem přidělené dotace – 73 130 657,01 Kč

Souhrn v letech 2003 – 2010

 • Celkem 844 obcí zapojených do programů MMR a SFRB
 • Celkem 14 212 bytových jednotek

Byty postavené v letech 2003 – 2010 s pomocí dotace MMR ČR a SFRB – celkem

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Obecní byty celkem 2627 3927 2561 2688 1468 210 226 505

Byty postavené v letech 2003 – 2010 s pomocí dotace MMR ČR a SFRB - Nájemní, podporované a sociální byty

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nájemní byty 2352 3103 1999 1905 1295 0 0 0
Podporované byty 275 824 562 783 173 210 226 264
Sociální byty 0 0 0 0 0 0 0 241

Počty bytů v obcích v přepočtu na 1 000 obyvatel

 • Minimum Jablonec nad Nisou - 0,02 bytů na 1 000 obyvatel
 • Maximum Turovice (okr. Přerov) - 239,6 bytů na 1 000 obyvatel

Počty bytů v krajích v přepočtu na 10 000 obyvatel

 • Minimum Hlavní město Praha - 1,7 bytů na 10 000 obyvatel
 • Maximum Pardubický kraj - 35,6 bytů na 10 000 obyvatel

INFORMAČNÍ PANELY

Panel č. 1

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Dotace MMR ČR a SFRB v rámci programů podpory bydlení
Rozdělení přiznaných podpor v letech 2009, 2010 (programy-2009-2010.pdf, 6 645 kB)
Panel č. 2

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Byty postavené v letech 2003 – 2010 v rámci programů podpory bydlení s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Státního fondu rozvoje bydlení
Kartogram č. 1 – Nájemní, podporované a sociální byty v obcích celkem v přepočtu na 1 000 obyvatel (kartogram1-2011.pdf, 17 686 kB)
Panel č. 3
Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Byty postavené v letech 2003 – 2010 v rámci programů podpory bydlení s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Státního fondu rozvoje bydlení
Kartogram č. 2 – Nájemní, podporované a sociální byty v krajích celkem v přepočtu na 10 000 obyvatel (kartogram2-2011.pdf, 7 958 kB)

DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Bytová politika→Dotace a programy na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 13. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021