Česky English Deutsch Francais

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy, do jehož kompetencí spadá mimo jiné oblast politiky bydlení. V rámci této kompetence ministerstvo každoročně vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k problematice bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Výstupem je internetová publikace "Vybrané údaje o bydlení" v české a anglické verzi, která slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňuje informování široké veřejnosti.

V letech 2010–2015 se na zpracování publikace "Vybrané údaje o bydlení" podílel Ústav územního rozvoje.

Publikace "Vybrané údaje o bydlení 2014" - obsah

 • Úvod
 • 1. kapitola Bydlení v roce 2014
 • 2. kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce 2014
 • 3. kapitola Bydlení – Domovní a bytový fond podle tzv. "definitivních výsledků" ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011
 • 4. kapitola Bytová výstavba
 • 5. kapitola Stavebnictví
 • 6. kapitola Energie
 • 7. kapitola Ceny
 • 8. kapitola Náklady na bydlení
 • 9. kapitola Úvěry na bydlení
 • Značky použité v tabulkách publikace
 • Seznam použitých zkratek
 • Zdroje dat

Publikace "Bydlení v České republice v číslech (září 2015)"

Od roku 2015 se zpracovává také zkrácená verze "Vybraných údajů o bydlení" pod názvem Bydlení v České republice v číslech.

Přiložené dokumenty

Vybrané údaje o bydlení 2014

Adobe Acrobat PDF Publikace "Vybrané údaje o bydlení 2014"
(6 024 kB)

Adobe Acrobat PDF Publikace "Selected Data on Housing 2014"
(5 352 kB)

Bydlení v ČR v číslech (září 2015)

Adobe Acrobat PDF Publikace "Bydlení v ČR v číslech"
(1 042 kB)

Adobe Acrobat PDF Publikace "Housing in the CR in Figures"
(1 027 kB)


Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Publikace "Vybrané údaje o bydlení" na stránkách MMR:

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Publikace "Bydlení v České republice v číslech" na stránkách MMR:

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 25. 4. 2018 |© Ústav územního rozvoje - Ludmila Rohrerová, 2001–2018