Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 3/2012

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2012

 • Částka 41 - čís. 106
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů.
  Účinnost od 1. dubna 2012.
 • Částka 52 – čís. 142
  Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.
  Přináší mj. změnu v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který se zabývá evidencí kulturních památek, a to takovou, že rozšiřuje kulturní památky o národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, které se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Do ustanovení § 23 se vkládá nový odstavec 11, který se zabývá postavením občanských sdružení nebo obecně prospěšných společností, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, a jejich možností podat žalobu z důvodu porušení ustanovení výše zmíněného zákona.
  Účinnost od 1. července 2012.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 6. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021