Česky English Deutsch Francais

Místní akční skupiny – MAS

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které, metodou LEADER spolupracují na rozvoji venkova a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů.

Jedná se o propojení aktivit rozvíjejících venkovský prostor, přičemž o budoucnosti regionu rozhodují zdola aktéři z tohoto regionu, kteří znají jeho problémy a potřeby. Členové MAS musí mít v daném regionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit. Za pomoci místní rozvojové strategie, nalézají MAS nová řešení svých specifických problémů venkovských regionů, vyměňují si zkušenosti a podílejí se rovněž na společných projektech MAS v rámci ČR, ale i přeshraničních v rámci EU.
První MAS v ČR začaly vznikat v roce 2002.

  • MAS musí být geograficky homogenní území s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000 s vyloučením měst s počtem obyvatel nad 25 000. Účast zástupců veřejné správy v MAS může být maximálně 50%, zbytek tvoří zástupci podnikatelů a neziskových organizací.
  • Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny.
  • MAS dle Programu rozvoje venkova může mít několik právních forem, a sice obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanské sdružení podle §829 zákona č. 40/1964 Sb. místní akční skupinou být nemůže).

MAS projednává a schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro svoje území. Komunitně vedený místní rozvoj se uskutečňuje na základě integrovaných a více odvětvových strategií místního rozvoje. Rozvoj je zaměřen na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní řešení, vytváření sítí a formy spolupráce MAS.

Každá MAS má povinnost být registrována u MVČR, musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád a strukturu.

MAS sdružuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR).

Vzhledem k tomu, že MAS jsou v programovém období 2014–2020 významnými aktéry rozvoje ve venkovském prostoru a příjemcem dotací z operačních programů, jsou nově součástí databáze mikroregionů ÚÚR rovněž vazby mikroregionů ČR na jednotlivé MAS.Členství v dobrovolných svazcích obcí (DSO) a obcí v jednotlivých místních akčních skupinách (MAS)

Červeně jsou vyznačeny mikroregiony – DSO a obce, které jsou přímo uvedeny jako členové jednotlivých MAS.

Černě jsou uvedeny obce, které jsou součástí mikroregionů, které jsou členy MAS, ale nejsou jmenovitě uvedeny, jako členové MAS, případně mikroregiony – DSO, jejichž všechny členské obce jsou součástí MAS, avšak mikroregion jako celek není uveden jako člen dotyčné MAS.

Pracovní materiál. Ústav územního rozvoje. Srpen 2014.

Přiložené dokumenty

Členství v DSO a obcí v MAS

Adobe Acrobat PDF Členství v dobrovolných svazcích obcí (DSO) a obcí v jednotlivých místních akčních skupinách (MAS)
(clenove-mas-11082014.pdf, 701 kB)


Seznam místních akčních skupin ČR
Stav k 1. 4. 2014

Středočeský kraj

Středočeský kraj

ÚÚR Místní akční skupina Mezi Hrady
ÚÚR Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Mníšecko, o. s.
ÚÚR MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ o.s.
ÚÚR MAS Jihozápad o.p.s.
ÚÚR MAS - Střední Polabí, o.s.
ÚÚR MAS Blaník, o.s.
ÚÚR MAS Nad Prahou, o.p.s.
ÚÚR MAS Polabí, o.p.s.
ÚÚR Brdy - Vltava, o.p.s.
ÚÚR Lípa pro venkov, o.s.
ÚÚR MAS Dolnobřežansko, o.p.s.
ÚÚR MAS Karlštejnsko, o.s.
ÚÚR MAS Podlipansko, o.p.s.
ÚÚR MAS Sedlčansko, o.p.s.
ÚÚR MAS Říčansko, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Mezilesí
ÚÚR Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.
ÚÚR PODBRDSKO, občanské sdružení
ÚÚR Posázaví, o.p.s.
ÚÚR Přemyslovské střední Čechy, o.p.s
ÚÚR Rakovnicko, o.p.s.
ÚÚR Region Pošembeří, o.p.s.
ÚÚR Vyhlídky, občanské sdružení
ÚÚR Zálabí, místní akční skupina
ÚÚR MAS Brdy z.ú.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

ÚÚR MAS Lužnice, o.s.
ÚÚR MAS VLTAVA, o.s.
ÚÚR MAS přírody a venkova jihočeského kraje
ÚÚR "Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE"
ÚÚR MAS BRÁNA PÍSECKA
ÚÚR MAS Lužnicko o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Pomalší, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Sdružení Růže
ÚÚR Místní akční skupina Střední Povltaví
ÚÚR Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Třeboňsko, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Česká Kanada, o.p.s.
ÚÚR Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP"
ÚÚR Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina
ÚÚR VODŇANSKÁ RYBA

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

ÚÚR Místní akční skupina Český les, o.s.
ÚÚR Ekoregion Úhlava, o.s.
ÚÚR MAS Radbuza, o.s.
ÚÚR MAS Světovina, o.p.s.
ÚÚR MAS Zlatá cesta, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zájmové sdružení právnických osob
ÚÚR Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
ÚÚR Občanské sdružení Aktivios
ÚÚR Český Západ - Místní partnerství, o.s.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

ÚÚR MAS 21, o.p.s.
ÚÚR MAS Sokolovsko o.p.s
ÚÚR MAS Vladař, o.p.s.
ÚÚR Náš region
ÚÚR MAS Krušné hory, o.p.s.

Ústecký kraj

Ústecký kraj

ÚÚR MAS CÍNOVECKO, o.p.s.
ÚÚR MAS Labské skály
ÚÚR MAS Naděje, o.p.s.
ÚÚR MAS Sdružení Západní Krušnohoří
ÚÚR MAS Šluknovsko
ÚÚR Místní akční skupina Podřipsko
ÚÚR Občanské sdružení "Místní akční skupina České středohoří"
ÚÚR SERVISO, o.p.s.

Liberecký kraj

Liberecký kraj

ÚÚR "MAS Achát"
ÚÚR LAG Podralsko, o.s.
ÚÚR MAS "Přiďte pobejt!", o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko
ÚÚR Místní akční skupina Podještědí, o.s.
ÚÚR MAS Lašsko
ÚÚR MAS Slezská brána, z.s.p.o.
ÚÚR MAS Jablunkovsko, z.s.p.o.
ÚÚR Místní akční skupina Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob
ÚÚR Místní akční skupina Hlučínsko
ÚÚR Místní akční skupina Hrubý Jeseník
ÚÚR Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení
ÚÚR Místní akční skupina Opavsko
ÚÚR Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob
ÚÚR Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
ÚÚR Rozvoj Krnovska, o.p.s.
ÚÚR RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

ÚÚR Místní akční skupina Stolové hory
ÚÚR Hradecký venkov, o.p.s.
ÚÚR MAS Brána do Českého ráje, o.s.
ÚÚR MAS Královédvorsko, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Broumovsko+
ÚÚR Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
ÚÚR Místní akční skupina POHODA venkova
ÚÚR NAD ORLICÍ, o.p.s.
ÚÚR Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
ÚÚR Otevřené zahrady Jičínska
ÚÚR Podchlumí, o.s.
ÚÚR Sdružení SPLAV, o.s.
ÚÚR Společná CIDLINA, o.s.

Pardubický kraj

Pardubický kraj

ÚÚR Místní akční skupina Lanškrounsko
ÚÚR MAS Bohdanečsko, o.s.
ÚÚR MAS Chrudimsko, o.s.
ÚÚR MAS Holicko, o.p.s.
ÚÚR MAS Litomyšlsko, o.p.s.
ÚÚR MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s.
ÚÚR MAS Region Kunětické hory, o.s.
ÚÚR MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o.s.
ÚÚR MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.
ÚÚR MAS Železnohorský region, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Hlinecko, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina ORLICKO
ÚÚR Místní akční skupina Svitava

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

ÚÚR LEADER - Loucko
ÚÚR Místní akční skupina ŠIPKA
ÚÚR Havlíčkův kraj, o.p.s.
ÚÚR MAS Rokytná, o.p.s.
ÚÚR Královská stezka, o.p.s.
ÚÚR MAS MOST Vysočiny, o.p.s.
ÚÚR MAS Zubří země, o.p.s.
ÚÚR MAS Českomoravské Pomezí, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
ÚÚR Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
ÚÚR OSLAVKA, o.p.s.
ÚÚR Podhorácko, o.p.s.
ÚÚR Podhůří Železných hor, o.p.s.
ÚÚR Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.
ÚÚR Via rustica, o.s.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

ÚÚR Místní akční skupina Vinařská
ÚÚR Kyjovské Slovácko v pohybu
ÚÚR MAS Mikulovsko, o.p.s.
ÚÚR MAS Moravský kras, o.s.
ÚÚR MAS Partnerství venkova
ÚÚR MAS Strážnicko, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Brána Vysočiny, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Dolní Morava
ÚÚR Místní akční skupina Hustopečsko, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Podbrněnsko, občanské sdružení
ÚÚR Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení
ÚÚR O.S. MAS Za humnama
ÚÚR Znojemské vinařství, o. s.
ÚÚR Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
ÚÚR MAS Hrušovansko, o. s.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

ÚÚR MAS Mohelnicko, o.s.
ÚÚR MAS Šternbersko, o.p.s.
ÚÚR Bystřička, o.p.s.
ÚÚR MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
ÚÚR MAS Horní Pomoraví, o.p.s.
ÚÚR MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.
ÚÚR MAS Uničovsko, o.p.s.
ÚÚR MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
ÚÚR Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Šumperský venkov
ÚÚR Na cestě k prosperitě, o.s.
ÚÚR MAS Hanácké Království
ÚÚR Prostějov venkov, o.p.s.
ÚÚR Region HANÁ, o.s.
ÚÚR Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
ÚÚR Střední Haná, o.p.s.

Zlínský kraj

Zlínský kraj

ÚÚR Místní akční skupina Staroměstsko
ÚÚR Severní Chřiby a Pomoraví, o.s.
ÚÚR Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko
ÚÚR Luhačovské Zálesí, o.p.s.
ÚÚR MAS Jižní Haná, o.p.s.
ÚÚR MAS Východní Slovácko
ÚÚR Místní akční skupina Bojkovska
ÚÚR Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Hornolidečska, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
ÚÚR Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
ÚÚR Místní akční skupina Ploština
ÚÚR Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Rožnovsko
ÚÚR Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.
ÚÚR Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

ÚÚR MAS Lašsko
ÚÚR MAS Slezská brána, z.s.p.o.
ÚÚR MAS Jablunkovsko, z.s.p.o.
ÚÚR Místní akční skupina Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob
ÚÚR Místní akční skupina Hlučínsko
ÚÚR Místní akční skupina Hrubý Jeseník
ÚÚR Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení
ÚÚR Místní akční skupina Opavsko
ÚÚR Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob
ÚÚR Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
ÚÚR Rozvoj Krnovska, o.p.s.
ÚÚR RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

   


Související odkazy

Aktuální informace o místních akčních skupinách ČR naleznete na stránkách Národní sítě místních akčních skupin ČR.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 4. 2016 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2021