Česky English Deutsch Francais

Konference Spa-ce.Net

Plánovaná konference v roce 2017

Téma: The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development in Central, Eastern and South Eastern Europe. Termín konání konference: 13. – 17. září 2017.


Proběhlé konference

Členové sítě Spa-ce.net se scházejí alespoň jednou ročně v rámci workshopů nebo konferencí. Zprávy z vybraných konferencí naleznete v přiložených souborech:

 • Abstrakty k příspěvkům. Management historicky utvářené krajiny ve městě a na venkově ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Místo a termín konání konference: Lednice, 12. – 14. září 2016. Prezentace účastníků.
 • Zelená infrastruktura ve střední, východní a jihovýchodní Evropě: univerzální řešení současných ekologických a prostorových výzev. Místo a termín konání konference: Lublaň, 27. – 29. září 2015. Prezentace účastníků.
 • Adobe Acrobat PDF Příklady urbanistické odolnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. (Spacenet-2014.pdf, 1 315 kB)
  Zpráva z konference Spa-ce.net konané 18. – 19. září 2014 v Bratislavě. Konference hodnotila dosavadní zkušenosti s urbanistickou resiliencí vůči různým rizikům a hrozbám a nastínila možná doporučení. Text byl publikován v časopise Urbanismus a územní rozvoj, 2014, roč. 17, č. 6, s. 19-21.
 • Adobe Acrobat PDF Úloha a budoucnost prostorového plánování ve střední, východní a jižní Evropě. (Spacenet-2013.pdf, 1 896 kB)
  Zpráva z 10. výroční konference Spa-ce.net konané 25. a 26. 9. 2013 v Drážďanech. Tématem konference byly nové úlohy a metody prostorového plánování, jednání bylo rozděleno do čtyř sekcí:
  • Role prostorového plánování v současné době,
  • Dosavadní vývoj prostorového plánování a plánovací kultury,
  • Vztah mezi prostorovým plánováním a sektorovými plány,
  • Hlavní problémy a překážky prostorového plánování.
  Text byl publikován v časopise Urbanismus a územní rozvoj, 2014, roč. 17, č. 1, s. 19-22.
 • Adobe Acrobat PDF Nadnárodní ekologické sítě - historie, současný stav a potenciál. (Spacenet-2012-Transeconet.pdf, 268 kB)
  Text popisuje cíle, postup řešení a výsledky mezinárodního projektu TransEcoNet představené na závěrečném sympoziu, které se konalo 29.-30. března 2012 v Drážďanech. Hlavními cíli projektu bylo rozpracovat strategie a doporučení pro rozvoj a management přeshraničních ekologických sítí ve střední Evropě, zvýšit veřejné povědomí o přírodním a kulturním dědictví přeshraničních krajin a podpořit účinnější propojení významných evropských ekosystémů. Text byl publikován v časopise Urbanismus a územní rozvoj, 2012, roč. 15, č. 2, s. 51-53.
 • Adobe Acrobat PDF Funkční regiony - vstříc novému paradigmatu územní a kohezní politiky. (Spacenet-2011.pdf, 211 kB)
  Zpráva z konference Spa-ce.net konané 19.-22. 10. 2011 ve Varšavě. Cílem konference vylo vymezit pojem "funkční regiony" ve vztahu k novému návrhu Evropské politiky soudržnosti. Text byl publikován v časopise Urbanismus a územní rozvoj, 2012, roč. 15, č. 1, s. 41-42.
 • Adobe Acrobat PDF Výzkum a trendy v územním/prostorovém plánování ve střední Evropě. (Spacenet-2009-2010.pdf, 257 kB)
  Text popisuje vývoj sítě Spa-ce.net v letech 2009 až 2010, zejména nové trendy a výzkumné záměry prezentované na výročních konferencích v září 2009 v Bratislavě a v září 2010 v Bělehradě. Zkrácená verze textu byla publikována v časopise Urbanismus a územní rozvoj, 2010, roč. 13, č. 6, s. 57-61.
 • Adobe Acrobat PDF Spa-ce.net - středoevropská spolupráce v prostorovém plánování a rozvoji. (Spacenet-2008.pdf, 449 kB).
  Text popisuje cíle a organizaci práce v rámci sítě Spa-ce.net a činnost sítě Spa-ce.net v letech 2006 až 2008. Dále přináší stručný obsah příspěvků na téma přeshraniční spolupráce zemí střední a východní Evropy, které byly prezentovány na výroční konferenci v září 2008 v Brně. Text byl publikován v časopise Urbanismus a územní rozvoj, 2008, roč. 11, č. 6, s. 38-42.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 13. 6. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019