Česky English Deutsch Francais

CEMAT

Konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování

Dne 3. listopadu 2017 se konala v Bukurešti (Rumunsko) 17. konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování (CEMAT). Hlavním tématem bylo definování "funkčních oblastí" a zkoumání toho, jak tyto oblasti využívají místní potenciál v rozvoji území.

Konference přijala dvě usnesení (v anglickém jazyce):

Více informací je dostupných na oficiálních stránkách CEMAT.


Dne 17. června 2014 se konala v řeckém Nafpliu 16. konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování (CEMAT). Hlavním tématem byla účast veřejnosti v procesu územního plánování.

Zasedání svolal řecký ministr životního prostředí, energetiky a klimatické změny Yannis Maniatis. Českou delegaci vedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Ing. Petr Smrček. Výsledkem setkání je přijetí tří rezolucí.

Rezoluce č. 1

Deklarace o podpoře územní demokracie v územním plánování se věnuje zapojování veřejnosti v procesu územního plánování. Vyzdvihuje důležitost participace, zmiňuje její přínosy, zvláště význam pro dosahování všeobecné shody a podpory dokumentů a pro posilování demokracie a soudržnosti komunit. Deklarace se věnuje účastníkům procesu i způsobu jejich zapojení a klade důraz na dostupnost a srozumitelnost projednávaných materiálů a možnost zapojení všech, kdo o to projeví zájem. Neurčuje specifické postupy, naopak konstatuje, že proces zapojení by měl být vždy přizpůsoben konkrétním podmínkám. Předmětem diskuse k deklaraci byl zejména význam a možnosti využití elektronických médií.

Dle deklarace by participace měla být realizována v celém průběhu přípravy dokumentů a případně i ve fázi jejich implementace a hodnocení. Pro zapojení veřejnosti by mělo být ponecháno dostatek času, ale zároveň musí být ukončeno v přiměřené lhůtě, aby nebránilo rozhodování. Výstupy participace musí být zveřejněny a vždy, když nejsou zohledněny, musí být tato skutečnost odůvodněna.
Text deklarace není s českým právním řádem ani praxí v rozporu. Deklarace je rámcový materiál, na jehož základě je možno postupovat při plánování konkrétních případů zapojování veřejnosti v územním plánování.

Rezoluce č. 2

Druhá přijatá rezoluce hodnotí přínos CEMAT (Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Spatial/Regional Planning) k dosahování cílů Rady Evropy. Vyzdvihuje dosavadní činnost CEMAT, trvající od roku 1970, jako jediného orgánu, který řeší územní plánování na evropské úrovni a navíc do problematiky zapojuje i státy, které nejsou členy Evropské unie (Rada Evropy má v současné době 47 členských států). Rezoluce kladně hodnotí výsledky ministerských konferencí a materiály, které byly v rámci aktivit CEMAT připraveny.
Nejvíce používané jsou:

Činnost CEMAT by měla i v budoucnu pokračovat v rámci Rady Evropy ministerskými konferencemi a setkáváním výboru vyšších úředníků, který materiály pro konference připravuje a řeší aktuální otázky územního plánování. Součástí rezoluce jsou i témata, kterým by se měl CEMAT v následujících letech věnovat.

Rezoluce č. 3

Třetí rezoluce se týká výsledků evropské spolupráce v územním plánování. Požaduje dokončení „Příručky pro účast veřejnosti v územním plánování“, která bude obsahovat obecné principy i přehled přístupů jednotlivých států k této problematice. Dále nabádá ke sdílení zkušeností a hodnocení navrhovaných opatření v územním plánování mezi zeměmi Rady Evropy.

Více informací je dostupných na oficiálních stránkách CEMAT.

Přiložené dokumenty

Rezoluce č. 1

Adobe Acrobat PDF Rezoluce č. 1 – Nafplijská deklarace: Podpora územní demokracie v územním plánování
(308 kB)

Rezoluce č. 2

Adobe Acrobat PDF Rezoluce č. 2 – O přínosu CEMAT k dosahování cílů Rady Evropy
(318 kB)

Rezoluce č. 3

Adobe Acrobat PDF Rezoluce č. 3 – O výsledcích evropské spolupráce na poli územního plánování
(240 kB)


Související odkazy

Informace: Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 1. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019