Česky English Deutsch Francais

Seminář pro obce, DSO – mikroregiony a MAS

V roce 2015 organizoval Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
a Místní akční skupinou Horňácko a Ostrožsko z.s. seminář pro obce, DSO – mikroregiony a MAS

v rámci řešení úkolu A.4.4/RP „Monitoring mikroregionů ČR a podpora jejich rozvoje“,
který je garantován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.


Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015
Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015

  • Termín konání semináře: 23. září 2015
  • Místo konání: Ostrožská Nová Ves – autokemp Slovácký dvůr
  • 1. exkurze pro účastníky semináře: 22. září 2015
    Bílé Karpaty – Salaš a rozhledna Travičná, Muzeum oskeruší a Oskerušová stezka, NPR Čertoryje, vodní nádrž Lučina
  • 2. exkurze pro účastníky semináře: 23. září 2015
    Ekofarma Sádky Kunovice – ekologie – zemědělství – turistika

Program semináře

Adobe Acrobat PDF Program semináře (program-seminar-ostrozskanv-2015.pdf, 251 kB, zveřejněno 21. 7. 2015)

Prezentace ze semináře

Adobe Acrobat PDF Úvod (00-uvod.pdf, 104 kB)


Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015

I. Blok: Karpaty – Podpora projektů cestovního ruchu v karpatské oblasti.
První interpretační plán CHKO Bílé Karpaty – spolupráce s obcemi.


Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015

II. Blok: Rozvojové dokumenty obcí – využití aplikace www.obcepro.cz. Možnosti fondů EU a dotace MMR pro obce.

III. Blok: Činnost DSO a MAS.


Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015

IV. Blok: Integrace nových skupin obyvatel v obci.

V. Blok: Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí.


Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015

Letošní seminář pro dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny byl zahájen den dopředu uskutečněním 1. exkurze a končil následujícího dne po skončení odborného programu semináře rovněž exkurzí. Jen těžko soudit, která byla zajímavější.

1. exkurze 22. září 2015
Bílé Karpaty (Salaš a rozhledna Travičná, Muzeum oskeruší a Oskerušová stezka, NPR Čertoryje, vodní nádrž Lučina)

Účastníci 1. exkurze se sešli dne 22. 9. 2015 ve 14:00 hod u Muzea oskeruší v Tvarožné Lhotě. Je to zřejmě jediné muzeum na světě, věnované této pozoruhodné dřevině. Uvítání a odborný výklad provedl projektový manažer MAS. Ten zastává názor, že téměř každá obec by si ve svých tradicích mohla najít něco, na čem může stavět osobitou přitažlivost pro turisty a co může současně sloužit jako zdroj praktického poznání a poučení všem příchozím. Strážnicko v tomto případě věnuje pozornost péči o staré odrůdy ovocných stromů a keřů, jakými jsou hruška krvavka, jablko jadrnička moravská, durancie, mišpule, dřínky, špendlíky, kdouloně a jejich navracení do krajiny. Zejména však jde, o dnes již dosti vzácný, majestátní strom jeřáb oskeruše (Sorbus domestica). Je to jedna z nejmohutnějších, nejvěkovitějších a z hlediska dřeva vůbec nejtvrdších a nejtěžších dřevin v Evropě. Plody jsou chutné, hruškovitého tvaru, využívané tradičně k výrobě sladidla, marmelád, moštů, ale i pálenky. Všechny produkty jsou všestranně léčivé a chutné, což si mohli účastníci sami ověřit, neboť bylo právě po oskerušobraní.

S pěstováním těchto ovocných dřevin se účastníci exkurze seznámili přímo v areálu salaše Travičná, který pod stejnojmenným vrchem v roce 2003 obnovilo občanské sdružení INEX Bílé Karpaty. V bývalém areálu zemědělské velkovýroby bylo instalováno několik tradičních horňáckých a kopaničářských roubených staveb, chována jsou místní hospodářská zvířata. Vše, včetně ovocných i přírodních druhů dřevin a bylin, je propojeno naučnou stezkou, doplněnou průlezkami a herními prvky z přírodních materiálů, pro zabavení nejmenších návštěvníků. V areálu salaše Travičná se pravidelně konají různé ekologicko-výchovné i zábavné akce.

Následující zastávkou exkurze byla vodní nádrž a rekreační oblast Lučina, s množstvím rekreačních chat a hromadného ubytování v okolí. Účastníci byli informováni o kvalitě zdejšího koupání, ale i o stinných stránkách, jakými jsou dialog s chataři a jejich požadavky.

Těsně v zázemí rekreační oblasti Lučina se nachází skutečný klenot přírody a krajiny, nejen moravských Karpat, ale celé střední Evropy – Národní přírodní rezervace Čertoryje. Majestátní louky parkového charakteru, s četnými solitérně rostoucími duby, jsou vůbec nejrozsáhlejší a druhově bělokarpatskou květnatou loukou, dosahující vrcholu kvetení zejména v červnu.

Klasickou třešničku na dortu představoval závěrečný výstup na téměř 53 m vysokou rozhlednu na vrcholu Travičná (vyhlídka v 34 m). Krásné jasné počasí babího léta umožňilo spatřit opravdu všechny vyznačené vzdálené cíle, včetně Beskyd a některých slovenských pohoří.

Účastníci exkurze mohli objektivně posoudit, v čem spočívá osobitá přitažlivost a kouzlo Bílých Karpat. Za velmi zajímavý připravený výklad je třeba poděkovat Mgr. Hrdouškovi, projektovému manažerovi MAS Strážnicko.


Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015
Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015

2. exkurze 23. září 2015
Ekofarma Sádky Kunovice – ekologie – zemědělství – turistika

Po skončení programu semináře ve středu 23. 9. 2015 měli účastníci podle zájmu možnost navštívit BIO farmu Sádky, která se nachází nedaleko od obce Kunovice na Uherskohradišťsku.

BIO farma zaujímá rozlohu přibližně 5 ha, z čehož sady zabírají rozlohu 3,47 ha. Pěstují se zde především jabloně, a to zejména lokální krajové a částečně přeroubované resistentní odrůdy. Dalším hlavním pěstovaným ovocným druhem jsou švestky, opět krajové odrůdy, tzv. durancie.

Mimo tyto dva druhy ovocných stromů se na BIO farmě pěstují rovněž oskoruše, meruňky, hrušky, třešně, ořechy nebo mirabelky.

Malebnost farmy zvýrazňuje malé jezírko vzniklé vytěžením písku. V tomto jezírku se vyskytuje mnoho druhů ryb především kapři, karasi, plotice a další.

Bio farma Sádky Kunovice je jednou ze šesti lokalit, ve kterých žije vzácný motýl Pestrokřídlec podražcový.

Účastníci exkurze měli možnost přímo v ovocných sadech vyslechnout odborný výklad k provozu farmy. Z výkladu se účastníci exkurze dozvěděli mimo jiné, že farmu získali současní majitelé v roce 1998 ve zdevastovaném stavu. Po náročných rekultivacích a revitalizaci krajiny získala farma v roce 2007 certifikát BIO. Tento certifikát osvědčuje, že všechny produkty pěstované na BIO Farmě Sádky Kunovice splňují přísné ekologické normy na bioprodukty. Svými produkty zásobuje BIO farma Sádky nejen nedalekou restauraci.

Přímo v sadech je k vidění mnoho ptačích budek, které přilákaly sýkorky, strakapoudy a další ptačí druhy, které jsou přirozenými predátory škůdců a pomáhají udržet ekologický provoz farmy.

Účastníci exkurze měli na závěr možnost ochutnat vzorky jednotlivých pěstovaných odrůd jablek, ale i produkty z těchto jablek – výborný jablečný mošt a štrůdl.


Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015
Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015 Foto seminář ONV 2015
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 5. 10. 2015 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021