Česky English Deutsch Francais

PRINCIPY A ZÁSADY URBANISTICKÉ KOMPOZICE V PŘÍKLADECH


Řešitelský kolektiv: Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. arch. Zuzana Gajdíková

Spolupráce: Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. arch. Milada Chroboczková, Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc., Ing. arch. Miriam Blažková

Garant MMR: Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.

Oponenti: Doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan

Překlad do anglického jazyka: Jan Mattuš

Česká verze: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje, prosinec 2015
Anglická verze: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje, prosinec 2016


Obsah dokumentu

 • Část I – Vybrané pojmy urbanistické kompozice
  Část I názorně seznamuje čtenáře s vybranými pojmy urbanistické kompozice. Pomocí pojmů prezentuje, jaké základní obecné principy v urbanistické tvorbě platí.
 • Část II – Aplikace základních principů a zásad urbanistické kompozice
  Představuje zásady – doporučení, jak s obecnými principy urbanistické kompozice v územním plánování nakládat a jak je při tvorbě využít.
 • Část III – Jak to všechno uhlídat
  Část III seznamuje čtenáře se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Dále nabízí čtenáři možnost hlouběji proniknout do problematiky pořizování územního plánu a ovlivnit tak urbanistickou kompozici sídla.
 • Část IV – Čeho je třeba se vyvarovat – aneb: jak ano a jak ne
  Přibližuje vybrané zásady urbanistické kompozice v názorných ilustracích.

Přiložené dokumenty

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Adobe Acrobat PDF Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech
(05/2017, 15 264 kB)


Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples

Adobe Acrobat PDF Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples (12/2016, 8 681 kB)

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Publikace se věnuje urbanistické kompozici v územním plánování. Klade si za cíl seznámit uživatele stručnou a názornou formou:

 • s vybranými pojmy urbanistické kompozice, jako je pojem dominanta, urbanistická osa, panorama, pohledový horizont, silueta, pohledově exponované místo, průhled, veduta, cíl pohledu, měřítko, proporce, gradace a další;
 • s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.

Dále má publikace také:

 • přispět k rozvoji komunikace mezi projektantem (tj. architektem urbanistou) a zástupci obce;
 • usnadnit oběma stranám spolupráci při územně plánovací činnosti, zejména při zpracování územního plánu, regulačního plánu, územních studií, případně při územním rozhodování;
 • zajistit, aby vedle řešení plošného uspořádání území bylo požadováno také řešení prostorového uspořádání území; aby bylo estetické, a nedocházelo k nedorozumění, vzájemnému nepochopení a tím nižší srozumitelnosti záměru a současně, aby veřejnost byla obeznámená s pojmy a diskuze s projektantem byly přesnější a připomínky věcnější;
 • přiblížit problematiku i široké laické veřejnosti a přispět tak k vyšší kvalitě diskuze a komunikace při jednání s vedením obce, se zastupitelstvem, při zákonných projednáních, při besedách s občany apod.;
 • podporovat vzdělávání a osvětu zastupitelstev obcí a široké veřejnosti v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury, stavební kultury a úrovně prostředí;
 • přispět ke zvyšování poptávky uživatelů po kvalitních veřejných prostorech;
 • být podkladem pro tvorbu výukových materiálů na jednotlivých stupních škol;
 • inspirovat k námětům komentovaných prohlídek sídel a jejich okolí;
 • přispět celkově k popularizaci územního plánování a stavební kultury.


 • Publikace v české tištěné verzi vyšla jako Mimořádná příloha časopisu UaÚR č. 2/2016. Cena: 120,- Kč.
  Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542 423 116, email: publikace@uur.cz.
 • Publikace v elektronické verzi ve formátu PDF je volně ke stažení v české a anglické verzi – viz přiložené dokumenty.

Související odkazy a reakce na publikaci:

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 31. 5. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019