Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Hana Čechlovská, tel.: +420 542 423 123, email: publikace@uur.cz


2016

  • Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples.
  • NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU. Mapa projektů a Doplňková publikace. Projekty s přidělenou a čerpanou dotací v letech 2010–2015.
  • ATLAS ESPON. Mapování evropských územních struktur a dynamik.
  • ESPON. Vytváření otevřené a polycentrické Evropy. Vize a scénáře pro evropské území do roku 2050.
  • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015.
  • Cestovní ruch v Karpatech v České republice. Souhrnná zpráva.

Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples.
Ministry of Regional Development, Institute for Spatial Development
Brno, December 2016

Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples

Anglická verze publikace, která se věnuje urbanistické kompozici v územním plánování. Klade si za cíl seznámit uživatele stručnou a názornou formou s vybranými pojmy urbanistické kompozice, jako je pojem dominanta, urbanistická osa, panorama, pohledový horizont, silueta, pohledově exponované místo, průhled, veduta, cíl pohledu, měřítko, proporce, gradace a další a s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.

Rozsah 109 stran.

Internetová publikace.

ISBN 978-80-7538-057-9 (Ministry of Regional Development)
ISBN 978-80-87318-54-6 (Institute for Spatial Development)

Adobe Acrobat PDF Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples.
(urbanisticke-zasady-a-principy-publikace-2016-en.pdf, 8 681 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU. Mapa projektů a Doplňková publikace. Projekty s přidělenou a čerpanou dotací v letech 2010–2015.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Brno, 2016

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU
Mapa projektů a Doplňková publikace
Projekty s přidělenou a čerpanou dotací v letech 2010–2015

Přehledný katalog projektů Národního programu podpory cestovního ruchu se základními informacemi o projektu (schématické umístění v mapě ČR, název, investor, místo realizace, stručný popis atd.).

Rozsah 243 stran.

Závěrečná zpráva.

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU. Mapa projektů a Doplňková publikace. Projekty s přidělenou a čerpanou dotací v letech 2010–2015.
(NPPCR-mapa-projektu-2016-05.pdf, 17 604 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ATLAS ESPON. Mapování evropských územních struktur a dynamik.
Přeloženo z anglického originálu
Interaktivní digitální verze Atlasu ESPON 2013 je v angličtině dostupná na stránkách www.espon.eu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje

ATLAS ESPON
Mapování evropských územních struktur a dynamik

Atlas ESPON je výsledkem projektu spadajícího pod prioritu Vědecká základna a nástroje a je zpracován v rámci programu ESPON 2013, částečně financovaného Evropským fondem regionálního rozvoje.
Spolupráce probíhající v programu ESPON zahrnuje Komisi EU a členské státy EU 28 a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Každý partner je zastoupen v Monitorovacím výboru ESPON.

Rozsah 116 stran.

ISBN: 978-2-919777-85-3 (anglická verze)
ISBN: 978-80-87318-53-9 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ATLAS ESPON. Mapování evropských územních struktur a dynamik.
(espon-atlas-12-2016.pdf, 14 994 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Vytváření otevřené a polycentrické Evropy. Vize a scénáře pro evropské území do roku 2050
Přeloženo z anglického originálu
"Making Europe Open and Polycentric" Visions and Scenarios for the European Territory towards 2050
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje

ESPON
Vytváření otevřené a polycentrické Evropy
Vize a scénáře pro evropské území do roku 2050

Tato publikace je založena na aplikovaném výzkumu zpracovaném v rámci programu ESPON 2013. Zástupci 31 zemí zahrnutých v programu ESPON požadovali projekt, ve kterém by byly stanoveny budoucí scénáře a proaktivní vize pro rok 2050, které by podpořily diskusi týkající se dlouhodobého rozvoje evropského území.

Rozsah 30 stran.

ISBN: 978-80-87318-52-2 (české vydání – online verze)
ISBN: 978-80-87318-51-5 (české vydání – tištěná verze)
ISBN: 978-2-919777-76-1 (anglické vydání)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Vytváření otevřené a polycentrické Evropy. Vize a scénáře pro evropské území do roku 2050.
(espon-vize-a-scenare-2050-09-2016.pdf, 772 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Internetová publikace – Aktualizace 2015

Brno, březen 2016

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.

Rozsah 141 stran.

ISBN 978-80-7538-070-8 Ministerstvo pro místní rozvoj
ISBN 978-80-87318-48-5 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015 (celek-ceny-ti-21032015x.pdf, 10 535 kB)

Publikace na webových stránkách ÚÚR v sekci Internetové prezentace.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Cestovní ruch v Karpatech v České republice
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje

CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE
Souhrnná zpráva

Shrnutí výsledků úkolu, jehož cílem bylo identifikovat a vyhodnotit potenciál a stav infrastruktury geomorfologicky vymezeného území Karpat pro různé formy cestovního ruchu a dále zmapovat běžící projekty i nové záměry iniciované zejména místními a regionálními aktéry.

Rozsah 50 stran a 6 samostatných příloh.

ISBN 978-80-7538-061-6 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Praha)
ISBN 978-80-87318-46-1 (Ústav územního rozvoje. Brno)

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Cestovní ruch v Karpatech v České republice. Souhrnná zpráva (Karpaty-cest-ruch.pdf, 6 032 kB)

Přílohy:
Adobe Acrobat PDF Příloha 1. Karpatská úmluva (Karpaty-cest-ruch-Pril1.pdf, 106 kB)
Adobe Acrobat PDF Příloha 2. Strategie udržitelného cestovního ruchu v Karpatech (Karpaty-cest-ruch-Pril2.pdf, 106 kB)
Adobe Acrobat PDF Příloha 3. Srovnávací analýza potenciálu a infrastruktury cestovního ruchu v oblasti Karpat v ČR (Karpaty-cest-ruch-Pril3.pdf, 2 240 kB)
Adobe Acrobat PDF Příloha 4. Zásobník projektů (Karpaty-cest-ruch-Pril4.pdf, 382 kB)
Adobe Acrobat PDF Příloha 5. Prezentace k úkolu "Podpora cestovního ruchu v Karpatech" (Karpaty-cest-ruch-Pril5.pdf, 3 901 kB)
Adobe Acrobat PDF Příloha 6. Průvodní dopisy a dotazníky zasílané krajům, MAS a DSO (Karpaty-cest-ruch-Pril6.pdf, 417 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 7. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022