Česky English Deutsch Francais

2016

  • Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace.
  • Materiály z archivu J. B. Jackson.
  • Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR.

2016

Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace

Vliv znečištěného životního prostředí na lidský organismus, výsledky nejnovějších výzkumů a srovnávacích studií kvality ovzduší v Česku zaměřených například na Ostravsko, to jsou jen některá z témat, kterými se zabývá genetik a epidemiolog Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Více o této problematice se můžete dozvědět v následujících pořadech Českého rozhlasu:


Materiály z archivu J. B. Jackson

Podporu územního rozvoje má za cíl také nezisková organizace IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. Organizaci založila v roce 2001 paní Jiřina Bergatt Jackson. Součástí aktivit IURS je i výzkumná činnost související s opuštěnými a málo využitými lokalitami.

Informace, které naleznete v nabízené digitální knihovně, zpřístupňujeme zájemcům jako možný studijní materiál.


Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo u společnosti EEIP, a.s. zpracovat studii „Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR“. Dílo hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonost České republiky a hledá cesty, jak tuto kvalitu zvýšit.

Studie hodnotí způsoby zadávání veřejných zakázek na územně plánovací činnost v ČR a ve vybraných státech EU a konstatuje, že v ČR „v oblasti územního plánování jsou z 51 % veřejné zakázky zadávány na základě nejnižší ceny a ze 49 % na základě ekonomické výhodnosti - nicméně kritéria ekonomické výhodnosti často nereflektují kvalitativní charakteristiky návrhu“. Dále uvádí, že „v případě, že jediným kritériem výběru je nabízená cena, dostává se vysoutěžená cena zakázky v porovnání s cenou vypsanou níže, než pokud je kritériem ekonomická výhodnost. Zároveň je velká část zakázek vysoutěžena za nižší cenu, než by odpovídalo ceně teoretické odvozené od počtu obyvatel oblasti, pro kterou je územní plán zpracováván“. Rovněž konstatuje, že finančním objemem architektonických a urbanistických soutěží vztaženým k základním ekonomickým ukazatelům se ČR řadí k ostatním zemím střední a východní Evropy a zaostává za zeměmi Evropy západní.

Dílo též vypočítává, že „v období 2006 - 2014 bylo z cca 15 000 velkých zakázek ve stavebnictví 8 560 (60 %) zadáno s kritériem nejnižší ceny, 5 635 (40 %) pak s kritériem ekonomické efektivnosti. Pokud je cena jediným kritériem, cena zakázky se v porovnání s cenou vypsanou dostává níže, než pokud je kritériem efektivnost“.

K dosažení vyšší kvality v oblasti architektury i územně plánovacích dokumentů materiál doporučuje co největší využívání soutěží o návrh. Jako druhé nejlepší řešení popisuje využití zadávacího řízení bez soutěže, avšak s výběrem nabídky na základě kritéria ekonomické výhodnosti, tj. ne pouze na základě nejnižší ceny.

Přiložené dokumenty

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Adobe Acrobat PDF Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR
(4 944 kB)


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Související informace na webových stránkách MMR ČR:

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 8. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017