Česky English Deutsch Francais

ATLAS SÍDELNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY


Ondřej Mulíček – Luděk Sýkora (eds.)
Ústav územního rozvoje, 2011

Obsah dokumentu

1. REGIONALIZACE ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 • Prostorové vztahy v sídelním systému
 • Regionalizace
 • Pracovní centra, pracovní mikroregiony a funkční městské regiony v ČR
 • Identifikace pracovních center
 • Vymezení pracovních mikroregionů
 • Vymezení funkčních městských regionů
 • Přehled PMR v roce 2001
 • Přehled PMR v roce 1991
 • Zhodnocení mikroregionální struktury
 • Travel-to-work-areas (TTWA)
 • Přehled TTWA na hladině uzavřenosti 75 %
 • Přehled TTWA na hladině uzavřenosti 80 %
 • Přehled TTWA na hladině uzavřenosti 85 %
 • Přehled TTWA na hladině uzavřenosti 90 %
 • Zhodnocení struktury TTWA

2. VÝZNAMNÉ PROUDY PRACOVNÍ DOJÍŽĎKY

 • Určení významných proudů pracovní dojížďky
 • Prostorový vzorec významných proudů pracovní dojížďky

3. POLYCENTRICKÉ SÍDELNÍ SYSTÉMY

 • Polycentricita sídelního systému
 • Identifikace recipročních vztahů
 • Polycentrické sídelní systémy

4. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

 • Dostupnost
 • Analýza dostupnosti individuální dopravou – polohový potenciál
 • Analýza dostupnosti hromadnou dopravou
 • Zhodnocení polohového potenciálu a dopravní dostupnosti

5. REGIONÁLNÍ DISPARITY

 • Metodika měření variability ukazatelů regionálního rozvoje
 • Meziregionální variabilita
 • Vnitroregionální variabilita
 • Hodnocení úrovně regionálního rozvoje - metoda LISA

Přiložené dokumenty

Atlas sídelního systému České republiky

Adobe Acrobat PDF Atlas sídelního systému České republiky
(42 123 kB)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 3. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021