Česky English Deutsch Francais

Otevřená data ÚÚR

Ministerstvo pro místní rozvoj se připojilo k politice otevřené komunikace vůči veřejnosti a v rámci veřejné kontroly nakládání s veřejnými financemi zveřejňuje údaje o svém finančním hospodaření. Ústav územního rozvoje jako organizační složka státu, zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj, zveřejňuje v souladu s touto politikou níže uvedené informace.

Otevřená data poskytuje Ústav územního rozvoje:


Otevřená data

Správní obvody stavebních úřadů

Datová sada stavebních úřadů obsahuje seznam obcí České republiky a jejich příslušné stavební úřady obecné, speciální (stavební úřady pro vodní díla a dopravní stavby a komunikace) a úřady územního plánování. Pro grafické znázornění je možné data z tabulky připojit pomocí kódu obcí na vektorová data obcí od ČÚZK (RUIAN), která jsou také zveřejňována v rámci NKOD.

Tato data jsou propojeny s grafickou vrstvou obcí v mapové aplikaci Ústavu územního rozvoje. Mapová aplikace je volně dostupná k prohlížení na mapovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje. Data jsou platná k 31. 12. předcházejícího roku. Podkladem jsou výstupy z dotazníkového šetření úkolu ÚÚR – Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu.

  • Data ve formátu CSV – pro napojení do katalogu otevřených dat do NKOD (Národního katalogu otevřených dat).
    Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení nebo tisk.

    Excel CSV Správní obvody stavebních úřadů (stavebniurady.csv, 4 990 kB, zveřejněno 25.11.2020)

  • Data ve formátu XLSX. Formát XLSX je určen pro prohlížení nebo tisk.

    Excel XLSX Správní obvody stavebních úřadů (stavebniurady.xlsx, 1 016 kB, zveřejněno 25.11.2020)


Otevřená data – hospodaření ÚÚR

Informace o rozpočtu

Informace o rozpočtu Ústavu územního rozvoje jsou k dispozici na webové stránce ÚÚR – Základní údaje.

Informace o výběru dodavatelů na veřejné zakázky, informace o uskutečněných veřejných zakázkách

V této části naleznete seznam veřejných zakázek od června 2012 dále.

Ústav územního rozvoje zadává od 1. července 2017 svoje veřejné zakázky přes Národní elektronický nástroj (NEN).
Zde jsou zároveň evidované a veřejně přístupné.
Profil zadavatele – Vstup na veřejné zakázky ÚÚR v Národním elektronickém nástroji (NEN)

Ústav územního rozvoje zadával od 1. června 2012 do 30. června 2017 svoje veřejné zakázky přes Elektronické tržiště Gemin.cz.
Zde jsou zároveň evidované a veřejně přístupné.
Profil zadavatele – Vstup na veřejné zakázky ÚÚR v Elektronickém tržišti Gemin.cz


Přehledy smluv, faktur a objednávek

V této části naleznete přehled smluv, faktur a objednávek od 1. ledna 2015 dále.

Ústav územního rozvoje registruje od 1. 7. 2016 svoje smlouvy a objednávky nad 50.000,- Kč vč. DPH v Informačním systému registru smluv (ISRS).
Zde jsou zároveň evidované a veřejně přístupné.
Vstup do Informačního systému registru smluv (ISRS)

Smlouvy

Data ve formátu CSV – pro napojení do katalogu otevřených dat do NKOD (Národního katalogu otevřených dat).
Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení nebo tisk.

Excel CSV Smlouvy ÚÚR za rok 2021 (smlouvy-2021.csv, 2 kB, aktualizováno 6.5.2021)

Excel CSV Smlouvy ÚÚR za rok 2020 (smlouvy-2020.csv, 1 kB)

Excel CSV Smlouvy ÚÚR za rok 2019 (smlouvy-2019.csv, 4 kB)

Excel CSV Smlouvy ÚÚR za rok 2018 (smlouvy-2018.csv, 2 kB)

Excel CSV Smlouvy ÚÚR za rok 2017 (smlouvy-2017.csv, 11 kB)

Excel CSV Smlouvy ÚÚR za rok 2016 (smlouvy-2016.csv, 1 kB)

Excel CSV Smlouvy ÚÚR za rok 2015 (smlouvy-2015.csv, 3 kB)


Data ve formátu XLSX. Formát XLSX je určen pro prohlížení nebo tisk.

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2021 (smlouvy-2021.xlsx, 12 kB, aktualizováno 6.5.2021)

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2020 (smlouvy-2020.xlsx, 12 kB)

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2019 (smlouvy-2019.xlsx, 13 kB)

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2018 (smlouvy-2018.xlsx, 12 kB)

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2017 (smlouvy-2017.xlsx, 15 kB)

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2016 (smlouvy-2016.xlsx, 12 kB)

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2015 (smlouvy-2015.xlsx, 11 kB)

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2014 (smlouvy-2014.xlsx, 11 kB)

Excel XLSX Smlouvy ÚÚR za rok 2013 (smlouvy-2013.xlsx, 10 kB)

Faktury

Data ve formátu CSV – pro napojení do katalogu otevřených dat do NKOD (Národního katalogu otevřených dat).
Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení nebo tisk.

Excel CSV Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2021 (faktury-2021.csv, aktualizováno 22.4.2021)

Excel CSV Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2020 (faktury-2020.csv, aktualizováno 22.4.2021)

Excel CSV Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2019 (faktury-2019.csv)

Excel CSV Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2018 (faktury-2018.csv)

Excel CSV Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2017 (faktury-2017.csv)

Excel CSV Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2016 (faktury-2016.csv)

Excel CSV Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2015 (faktury-2015.csv)


Data ve formátu XLSX. Formát XLSX je určen pro prohlížení nebo tisk.

Excel XLSX Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2021 (faktury-2021.xlsx, aktualizováno 22.4.2021)

Excel XLSX Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2020 (faktury-2020.xlsx, aktualizováno 22.4.2021)

Excel XLSX Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2019 (faktury-2019.xlsx)

Excel XLSX Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2018 (faktury-2018.xlsx)

Excel XLSX Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2017 (faktury-2017.xlsx)

Excel XLSX Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2016 (faktury-2016.xlsx)

Excel XLSX Seznam uhrazených faktur ÚÚR za rok 2015 (faktury-2015.xlsx)

Objednávky

Data ve formátu CSV – pro napojení do katalogu otevřených dat do NKOD (Národního katalogu otevřených dat).
Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení nebo tisk.

Excel CSV Seznam objednávek ÚÚR za rok 2021 (objednavky-2021.csv, aktualizováno 22.4.2021)

Excel CSV Seznam objednávek ÚÚR za rok 2020 (objednavky-2020.csv, aktualizováno 22.4.2021)

Excel CSV Seznam objednávek ÚÚR za rok 2019 (objednavky-2019.csv)

Excel CSV Seznam objednávek ÚÚR za rok 2018 (objednavky-2018.csv)

Excel CSV Seznam objednávek ÚÚR za rok 2017 (objednavky-2017.csv)

Excel CSV Seznam objednávek ÚÚR za rok 2016 (objednavky-2016.csv)

Excel CSV Seznam objednávek ÚÚR za rok 2015 (objednavky-2015.csv)


Data ve formátu XLSX. Formát XLSX je určen pro prohlížení nebo tisk.

Excel XLSX Seznam objednávek ÚÚR za rok 2021 (objednavky-2021.xlsx, aktualizováno 22.4.2021)

Excel XLSX Seznam objednávek ÚÚR za rok 2020 (objednavky-2020.xlsx, aktualizováno 22.4.2021)

Excel XLSX Seznam objednávek ÚÚR za rok 2019 (objednavky-2019.xlsx)

Excel XLSX Seznam objednávek ÚÚR za rok 2018 (objednavky-2018.xlsx)

Excel XLSX Seznam objednávek ÚÚR za rok 2017 (objednavky-2017.xlsx)

Excel XLSX Seznam objednávek ÚÚR za rok 2016 (objednavky-2016.xlsx)

Excel XLSX Seznam objednávek ÚÚR za rok 2015 (objednavky-2015.xlsx)

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 5. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021