Česky English Deutsch Francais

Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR


Opatření 1.1.3

Na základě výsledků Opatření 1.1.1 a Opatření 1.1.2 zpracovat metodiku, která určí způsoby pozitivního ovlivňování vývoje struktury měst a obcí v ČR, struktury jednotlivých sídel a možností jejich spolupráce v sídelní struktuře. V regionálním plánování uvažovat s různorodostí sídel a podle toho k nim v krajském, případně celostátním měřítku přistupovat. Při plánování metropolitních rozvojových oblastí klást důraz na spolupráci jádrových měst a okolních oblastí.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: ÚÚR, vysoké školy
Termín: 2017

Výstup

Připravuje se.
Byla předána 1. pracovní verze k připomínkování OÚP MMR.
Materiál je průřezem a shrnutím hlavních směrů řešení osídlení v nejvýznamnějších celorepublikových dokumentech a nejnovějších poznatků z vybraných výzkumných projektů s úzkým vztahem k osídlení a sídelní struktuře.


Opatření 1.2.3

Připravit a zveřejnit názornou motivační pomůcku o urbanistických zásadách, která na příkladech představí vyjádření základních principů urbanistické kompozice v územně plánovací dokumentaci.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: ÚÚR, AUÚP, vysoké školy
Termín: 2016

Výstup

Výstupem k opatření č. 1.2.3 je publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech.
Publikace je české a anglické verzi.

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech

Publikace se věnuje urbanistické kompozici v územním plánování. Klade si za cíl seznámit uživatele stručnou a názornou formou s vybranými pojmy urbanistické kompozice a s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.


Opatření 1.5.3

Zpracovat metodický pokyn pro koncepci uspořádání krajiny.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, ÚÚR, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: 2016

Výstup

Řešitelský kolektiv ÚÚR zpracoval návrh metodiky Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu.
Metodika byla zpracována dle podkladů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Po zapracování připomínek do druhého pracovního znění byl návrh metodiky předán k projednání ministerstvu (10/2017).

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 12. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018