Česky English Deutsch Francais

Téma 2 – Veřejná prostranství

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR


Opatření 2.1.2

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně analytických podkladech.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ÚÚR, ČKA, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Opatření 2.1.4

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat systém veřejných prostranství v sídlech.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ÚÚR, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy
Termín: průběžně

Výstup k opatření 2.1.2 a 2.1.4

Připravuje se.


Opatření 2.1.3

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí
Spolupráce: MMR, ČKA, ČKAIT, AUÚP
Termín: průběžně

Výstup

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje připravuje v rámci plnění opatření č. 2.1.2 a 2.1.3 podklady pro metodický pokyn týkající se identifikace hodnot, využití, funkčnosti a dostupnosti veřejných prostranství v územně analytických podkladech a v územních plánech. Sběr podkladů probíhal formou dotazníků v období říjen – listopad 2016.

Dopisem odboru územního plánování MMR byly o vyplnění dotazníků požádány obce vybrané v úzké spolupráci s krajskými úřady. Rovněž byli osloveni projektanti prostřednictvím České komory architektů. Sběr podkladů probíhal formou dotazníků v období do 11. prosince 2016.

Aktuálně k opatření č. 2.1.2 a 2.1.3

Březen 2017

Analýza odpovědí dotazníku

Dokument obsahuje souhrnné slovní vyhodnocení odpovědí a závěry pro připravovanou metodiku v ÚAP, v zadání územních plánů a v územních plánech.

Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Adobe Acrobat PDF Publikace – Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
(PA-analyza-odpovedi-vyhodnoceni-23032017.pdf, 778 kB)


Únor 2017

Vyhodnocení dotazníku

Odpovědi dotazníku vyjadřují úroveň praxe, náměty, zkušenosti a odborné názory pořizovatelů a projektantů na důležitost a potřebnost údajů o veřejných prostranstvích v ÚAP a ÚPD. Vyhodnocení odpovědí a jejich zobecnění bude podkladem pro metodický pokyn zpracovávaný ÚÚR v roce 2017 v rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR. Analýza odpovědí přispěje k efektivitě metodického pokynu, k možnosti zaměření se na nejpotřebnější stránky řešení problematiky veřejných prostranství při územně plánovací činnosti.

Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti

Adobe Acrobat PDF Publikace – Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti
(PA-publikace-vyhodnoceni-ORP-20170605.pdf, 2 097 kB)


Leden 2017

Ústav územního rozvoje děkuje všem pracovníkům krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a projektantům, kteří se podíleli na průzkumu zpracování informací o veřejných prostranstvích v územně analytických podkladech a v územních plánech. Zkušenosti a názory získané pomocí dotazníku byly vyhodnoceny a představeny odboru územního plánování MMR formou přehledných grafů v souhrnné stručné publikaci.


Říjen 2016

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 5. 6. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017