Česky English Deutsch Francais

Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR

Opatření 3.1.1

Opatření 3.1.1

Zpracovat metodiku zaměřenou na charakter a strukturu zástavby v územních plánech.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MK, NPÚ, ÚÚR, AUÚP, vysoké školy
Termín: 2018

Výstup

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

Výstupem k opatření č. 3.1.1 je publikace, která byla aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování:

  • vysvětluje, co je urbanistická struktura vesnice a proč je ji třeba respektovat,
  • uvádí, co charakterizuje a čím se vyznačuje vesnický prostor a jaké složky tvoří urbanistickou strukturu vesnice,
  • seznamuje s tradičním obrazem vesnice a specifickými rysy vesnické zástavby,
  • představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu,
  • předkládá doporučení.

Publikace věnuje zvláštní pozornost největším hodnotám urbanistické struktury vesnice, kterou je forma založení historického jádra vesnice a historická krajinná struktura – plužina. V této problematice se snaží poskytnout nejzákladnější orientaci, potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Jejím cílem je upozornění na existenci těchto historických struktur a na nezbytnost jejich zachování. Publikace neusiluje o rozlišení jednotlivých regionálních oblastí s typickými znaky urbanistické struktury, pobízí uživatele k systematické analýze každého sídla jako jedinečného celku. Nezdůrazňuje hodnoty urbanistické struktury jako jednotlivosti, nýbrž vede ke komplexnímu vnímání území.

Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech

Byl zpracován návrh obdobné publikace věnované městským sídlům.
Návrh publikace byl předán Ministerstvu pro místní rozvoj k připomínkám (3/2018).

Přiložené dokumenty

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018

Adobe Acrobat PDF Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018
(02/2018, 8 676 kB)

Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech – připravuje se

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 20. 2. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021