Česky English Deutsch Francais

Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR


Opatření 3.1.1

Zpracovat metodiku zaměřenou na charakter a strukturu zástavby v územních plánech.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MK, NPÚ, ÚÚR, AUÚP, vysoké školy
Termín: 2018

Výstup

Výstupem k opatření č. 3.1.1 je publikace Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech.
Publikace byla aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018

Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel. Snaží se poskytnout nejzákladnější orientaci, potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, a předkládá doporučení.

Byl zpracován návrh obdobné publikace věnované městským sídlům.
Návrh publikace byl předán Ministerstvu pro místní rozvoj k připomínkám (3/2018).

Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 6. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019