Česky English Deutsch Francais

Téma 8 – Výzkum a vývoj

Naplňování opatření Ústavem územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování MMR


Opatření 8.2.3

Podporovat publikování výsledků výzkumů (českých i zahraničních), které se zaměřují na vliv kvality prostředí na člověka.

Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, MŠMT, AUÚP, ČKA, ČKAIT, ÚÚR, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: průběžně

Výstup

Úkolem zadaným MMR Ústavu územního rozvoje je shromažďovat výsledky výzkumů, které se zaměřují na vliv kvality prostředí na člověka. Zveřejňovat na internetových stránkách ÚÚR a v časopisu Urbanismus a územní rozvoj odkazy na projekty vysokých škol, na výzkumné projekty podpořené TAČR a na další zjištěné výzkumné práce.

Cílem je informovat o výsledcích výzkumu a vybraných souvisejících pracích a zprostředkovat jejich výsledky, pokud jsou veřejně dostupné na internetových stránkách.

 1. Nejsystematičtější přístup k řešení zadaného úkolu je vyhledávání výsledků výzkumů zaměřených na vliv kvality prostředí na člověka z centrálního celorepublikového zdroje, jakým je Rejstřík informací o výsledcích (též RIV) Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

  Pro snadné uživatelské vyhledávání sestavil řešitelský kolektiv výběr výsledků výzkumu do předloženého souboru v podobě PDF.
  Uvedený soubor bude cca 2x ročně aktualizován (v závislosti na aktualizaci RIV).

  Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I –
Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  Adobe Acrobat PDF Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I
  Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

  (PA-tema-8-is-vavai-2018-10-31.pdf, 656 kB, poslední aktualizace: říjen 2018)

 2. Druhým zdrojem výsledků výzkumů zaměřených na vliv kvality prostředí na člověka je databáze Knihovny ÚÚR, specializované zejména na architekturu, územní rozvoj a související obory. Knihovna pravidelně odebírá kolem tří desítek titulů českých odborných časopisů a zhruba 20 titulů zahraničních časopisů. Sleduje nabídku odborných publikací a doplňuje knihovnu o vybrané tituly. Měsíční přírůstky zveřejňuje ze své databáze v rubrice Novinky. Ty zahrnují články z časopisů, knihy, zprávy a elektronické zdroje. Řešitelský kolektiv vybírá relevantní informace z Novinek – počínaje č. 11/2016.

  Pro snadné uživatelské vyhledávání sestavil řešitelský kolektiv výběr výsledků výzkumu do předloženého souboru v podobě PDF.
  Uvedený soubor bude minimálně 2x ročně aktualizován.

  Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016 – poslední aktualizace – listopad 2018
  Adobe Acrobat PDF Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II
  Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky

  (PA-tema-8-novinky-uur-2018-11.pdf, 992 kB, poslední aktualizace: listopad 2018)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 12. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019