Česky English Deutsch Francais

ARCHIVNÍ MATERIÁL

UPOZORNĚNÍ
Od 1. dubna 2011 byla agenda INKA převedena na Odbor hospodářské správy Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


INKA – vypořádání práv a povinností k pozemkům

Rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 81 z 23. 9. 1994 byla zrušena státní rozpočtová organizace INKA Praha a veškerá práva a povinnosti takto zrušené organizace, včetně práv a povinností v pracovně-právních vztazích a ve vztazích při vypořádání restitučních nároků přešla v plném rozsahu ke dni 1. 1. 1995 na rozpočtovou organizaci Ústav územního rozvoje. Organizačním opatřením ředitelky ÚÚR bylo těmito pracemi dnem 1. 1. 1995 pověřeno oddělení INKA se sídlem v Praze. Toto oddělení pak pracovalo na základních úkolech stanovených výnosem zřizovatele č. 296/92, které jmenovitě spočívají ve vypořádání práv a povinností z oblasti majetku zrušených inženýrských organizací, zabezpečování převodů pozemků dříve vykoupených pro účely KBV oprávněným subjektům, v řešení vleklých i nově vznikajících soudních sporů plynoucích z této činnosti.

Činnost samostatného oddělení byla ukončena k 31.12.2006. Řešení zbývající agendy bylo od 2.1.2007 náplní úkolu ÚÚR A.2.5/ÚP Vypořádání práv a povinností k pozemkům.

Na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 44/2011 ze dne 28. února 2011 s platností od 1. dubna 2011 byl úkol převeden na Odbor hospodářské správy Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Kontaktní informace

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Odbor hospodářské správy
 • Staroměstské nám. 6
 • 110 15 Praha 1
 • Tel: 224 861 111

Z historie

Komplexní bytová, občanská a účelová výstavba (dále jen KBV) byla od února 1957 řízena celostátně tehdejší Ústřední správou bytové a občanské výstavby (ÚSBOV) a byla soustředěna ve všech tehdejších krajích na pracovištích s názvem Generální investor Rady KNV.

Usnesením vlády č. 492 z 3. 6. 1960 byla dnem 1. 7. 1960 větší část zajišťování KBV delimitována včetně pracovníků na tehdejší Okresní národní výbory, které vesměs k této činnosti zřídily Okresní investorské útvary. Tento stav trval do 31. 3. 1963.

K 1. 4. 1963 byly ve všech tehdejších krajích zřízeny k organizaci KBV státní rozpočtové organizace – Krajské investorské útvary, které převzaly zpravidla pracovníky i rozpracované úkoly Okresních investorských útvarů.

V průběhu dalších let se v některých krajích tyto rozpočtové organizace přeměnily na organizace příspěvkové či hospodářské a v některých případech došlo i k jejich přejmenování.

Dnem 31. 12. 1990 ministr výstavby a stavebnictví ČR rozhodnutími ze dne 17. 12. 1990 zrušil všechny tyto krajské organizace a jejich práva a povinnosti převedl s platností od 1. 1. 1991 na nově zřízené státní příspěvkové organizace takto:

 1. za Krajský investorský útvar Praha (KIÚ Praha) byla zřízena Středočeská inženýrská organizace Praha(SIO Praha).
 2. za Krajskou investorskou inženýrskou organizaci České Budějovice (KIIO C.B.) byl zřízen INVEG České Budějovice.
 3. za Krajskou inženýrskou organizaci Plzeň (KIO Plzeň) byla zřízena Inženýrská organizace Plzeň (IO Plzeň).
 4. za Krajskou inženýrskou organizace Plzeň – závod Karlovy Vary (KIO Plzeň) byla zřízena Inženýrská organizace Karlovy Vary (IO Karlovy Vary).
 5. za Stavoinvestu Ústí nad Labem byla nově zřízena ELBA Ústí nad Labem.
 6. za Stavoinvestu Ústí nad Labem – závod Liberec byla nově zřízena Stavoinvesta Liberec.
 7. za Krajský investorský útvar Hradec Králové (KIÚ Hradec Králové) byl nově zřízen STING Hradec Králové.
 8. za Krajský investorský útvar Hradec Králové – inženýrskou správu Pardubice byl nově zřízen INVESTNG Pardubice.
 9. za Stavoinvestu Brno – inženýrský závod Jihlava byla nově zřízena Stavoinvesta Jihlava.
 10. za Stavoinvestu Brno byla nově zřízena příspěvková organizace Stavoinvesta Brno.
 11. za Stavoinvestu Brno – inženýrský závod Zlín byla nově zřízena Stavoinvesta Zlín.
 12. v Ostravě zůstal stejný název - Krajský investorský útvar Ostrava (KIÚ Ostrava) – byla pouze změněna forma hospodaření.

Těchto 12 státních příspěvkových inženýrských organizací bylo dnem 31. 7. 1992 zrušeno rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č. 43 z 24. 3. 1992. Tím byla ukončena státem ústředně řízená organizace KBV a práva a povinnosti ze všech závazkových vztahů těchto 12 inženýrských organizací byly postoupeny příslušným okresním úřadům.

Rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č. 296 z 27. 7. 1992 byla k majetkovému vypořádání zrušených 12 investorských inženýrských organizací dnem 1. 8. 1992 zřízena státní rozpočtová organizace INKA Praha. Takto nově zřízená organizace vykonávala svoji činnost prostřednictvím svých pracovišť v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Jihlavě a Zlíně.Postupem času byla v některých krajích pracoviště INKA po ukončení prací na vypořádávání zrušena a to: pracoviště v Jihlavě k 30. 4. 1993, ve Zlíně k 31. 7. 1993, v Brně k 31. 8. 1993, v Karlových Varech k 30. 11. 1993, v Plzni k 31. 3. 1994, v Českých Budějovicích k 31. 5. 1994 a v Ústí nad Labem k 31. 12. 1994. Za zrušenou Stavoinvestu Liberec dokončoval práce na základě mandátních smluv Stavoinvest Liberec a to do 30. 11. 1994.Stejným způsobem pracoval za Investing Pardubice ISSO Pardubice a to do 31. 8. 1994. Kauzy v Moravskoslezském kraji řešíla Stavoinvesta Frýdek-Místek.

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 4. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021