Česky English Deutsch Francais

Rok 2017


21. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu
Téma: Novela stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.

Místo konání konference: Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, 301 00 Plzeň.

Kapacita míst konferenčního sálu bude omezena.

Konference navazuje na dlouholetou tradici pravidelných, jednou za dva roky se opakujících pracovních setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších odborníků v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Účelem konference je zprostředkovat účastníkům aktuální informace z oblasti stavebního práva a umožnit diskusi k problémům oboru.

Novela stavebního zákona přináší zjednodušení ve všech etapách přípravy a realizace staveb. Umožňuje stavebníkům získávat pouze jedno společné povolení pro téměř všechny druhy staveb, jímž bude stavba současně umístěna i povolena.

Závazné přihlášky zasílejte na adresu: Ústav územního rozvoje – Silvie Juránková (tel. +420 542 423 106), Jakubské nám. 3, 602 00 Brno, email: jurankova@uur.cz.

Termín pro zaslání závazných přihlášek: 22. 9. 2017.

Úhrada:

  • Účastnický poplatek: 1 000,- Kč
  • Splatnost: do 25. září 2017
  • Účet: 19-27321621/0710 u ČNB Brno, variabilní symbol 201710.
  • Při neúčasti na konferenci se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka.
  • Při neuhrazení účastnického poplatku do 25. 9. 2017, je nutné při prezenci předložit kopii dokladu o zaplacení.

MS Word Závazná přihláška (konference-up-sr-plzen-2017-prihlaska.docx, 79 kB)

Adobe Acrobat PDF Informační leták ke konferenci (konference-up-sr-plzen-2017-letak_08-08-2017.pdf, 425 kB)

Adobe Acrobat PDF Seznam dalších možných ubytovacích zařízení (konference-up-sr-plzen-2017-dalsi-ubytovani_08-08-2017.pdf, 148 kB)

Program konference – připravuje se.


Semináře a porady ke stavebnímu zákonu

  • 18. až 19. května 2017, Zvíkovské Podhradí
    Porada MMR s krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy na úseku územního plánování.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Více informací na internetových stránkách MMR ČR

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 8. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017