Česky English Deutsch Francais

CHARAKTER A STRUKTURA ZÁSTAVBY VENKOVSKÝCH SÍDEL
V ÚZEMNÍCH PLÁNECH


Řešitelský kolektiv: Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. arch. Zuzana Pokorná

Garant MMR: Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.

Oponenti: Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.


Obsah dokumentu

 1. ÚČEL PUBLIKACE
 2. URBANISTICKÁ STRUKTURA VESNICE – ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ
 3. STRUKTURA ZÁSTAVBY, JEJÍ CHARAKTER A TRADIČNÍ OBRAZ VESNICE
 4. DOPORUČENÝ POSTUP A OBECNÉ ZÁSADY A REGULACE URBANISTICKÉ STRUKTURY PŘI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Součástí publikace je příloha pojmů, které souvisí s problematikou urbanistické struktury.


Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování:

 • vysvětluje, co je urbanistická struktura vesnice a proč je ji třeba respektovat,
 • uvádí, co charakterizuje a čím se vyznačuje vesnický prostor a jaké složky tvoří urbanistickou strukturu vesnice,
 • seznamuje s tradičním obrazem vesnice a specifickými rysy vesnické zástavby,
 • představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu,
 • předkládá doporučení.

Publikace věnuje zvláštní pozornost největším hodnotám urbanistické struktury vesnice, kterou je forma založení historického jádra vesnice a historická krajinná struktura – plužina. V této problematice se snaží poskytnout nejzákladnější orientaci, potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Jejím cílem je upozornění na existenci těchto historických struktur a na nezbytnost jejich zachování. Publikace neusiluje o rozlišení jednotlivých regionálních oblastí s typickými znaky urbanistické struktury, pobízí uživatele k systematické analýze každého sídla jako jedinečného celku. Nezdůrazňuje hodnoty urbanistické struktury jako jednotlivosti, nýbrž vede ke komplexnímu vnímání území.

Přiložené dokumenty

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

Adobe Acrobat PDF Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech
(10/2017, 8 490 kB)


 • Publikace v tištěné verzi vyšla v říjnu 2017 pro účel celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu.
 • Následně bude zapracována připravovaná novela prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.
 • Publikace v elektronické verzi ve formátu PDF – volně ke stažení.
 • Byl zpracován návrh obdobné publikace věnované městským sídlům. Návrh publikace byl předán Ministerstvu pro místní rozvoj k připomínkám.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 12. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018