Česky English Deutsch Francais


OBSAH 5/2017

 • Slovo úvodem

 • NÁSTROJ TERRITORIAL IMPACT ASSESSMENT A JEHO APLIKACE V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
  Štěpán Nosek
 • NÁRODNÍ PROGRAM „PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ“ / DOTAČNÍ TITUL „ÚZEMNÍ PLÁN“ PRO ROK 2018
  Ilona Kunešová

Názory a diskuse

 • Recenzovaný článek
  TRENDY VÝVOJE STRUKTURY OSÍDLENÍ V ČESKU V KONTEXTU POLYCENTRICKÉHO ROZVOJE
  Karel Maier, Daniel Franke
 • Recenzovaný článek
  REALIZOVATELNOST ÚZEMNÍCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ POHLEDEM STAROSTŮ MALÝCH OBCÍ
  Pavel Raška, Lenka Slavíková, Miroslav Kopáček, Veronika Hrnčířová
 • STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ A MĚST V ČESKÉ REPUBLICE – QUO VADIS?
  Jiří Ježek

Aktuality a informace

 • 21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
  Ludmila Rohrerová
 • ŽIVOTNÍ STYL ZLÍNA ZA TŘICET LET
  Ivo Tuček
 • EVROPSKÉ FÓRUM MĚST
  Zuzana Pokorná, Dagmar Martinková
 • KONFERENCE ARCHITEKTURA DĚTEM NA ČVUT
  Karel Wirth
 • ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PRO BUDOUCNOST EVROPY / PŘÍSPĚVEK PROGRAMU SPOLUPRÁCE ESPON 2020
  Milada Hroňková
 • SEMINÁŘ BROWNFIELDY 2017 V OSTRAVĚ
  Barbara Vojvodíková
 • OD PRIVATIZACE K DIGITALIZACI / 25 LET SOUTĚŽE STAVBA ROKU
  Jan Fibiger
 • CO PÍŠÍ JINDE & TISKOVÉ ZPRÁVY MMR ČR

Přílohy pravidelné

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 11. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018