Česky English Deutsch Francais


OBSAH 1/2018

 • Slovo úvodem

 • VYHLÁŠKA č. 13/2018 Sb. NOVELA VYHLÁŠKY č. 500/2006 Sb., O ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI A ZPŮSOBU EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
  Roman Vodný
 • ÚZEMNÍ STUDIE BRDY
  Kateřina Vrbová

Názory a diskuse

 • Recenzovaný článek
  UDRŽITELNÉ NEBO CHYTRÉ MĚSTO?
  Tomáš Hák, Svatava Janoušková, Bedřich Moldan
 • Recenzovaný článek
  VÝZNAM ZELENĚ PRO KLIMA MĚSTA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ TERMÁLNÍCH DAT V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ
  Jan Pokorný, Petra Hesslerová, Vladimír Jirka, Hanna Huryna, Josef Seják
 • ÚZEMNÍ STUDIE – POMEZÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A VÝSTAVBY
  Kryštof Kreisinger, Ondřej Duchan
 • PROČ MÁ ÚZEMNÍ PLÁN ŘEŠIT USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY?
  Vladimír Mackovič
 • POZNÁMKY K TEXTU V. MACKOVIČE „PROČ MÁ ÚZEMNÍ PLÁN ŘEŠIT USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY?“
  Karel Maier, Martin Tunka

Aktuality a informace

 • KUNST UND PLATTENBAUSIEDLUNGEN IN WIEN – Recenze publikace
  Karel Maier
 • CO PÍŠÍ JINDE & TISKOVÉ ZPRÁVY MMR ČR

Přílohy pravidelné


Příloha mimořádná

 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., platné znění s vyznačením změn po novele včetně důvodové zprávy
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 16. 3. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018