Česky English Deutsch Francais


OBSAH 2/2018

 • Slovo úvodem

 • ZA IVANEM RULLEREM
  Vladimír Šlapeta
 • ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
  Josef Morkus
 • STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR POKRAČUJE TVORBOU NÁVRHOVÉ ČÁSTI
  Zdeněk Opravil
 • METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
  Eva Voženílková

Názory a diskuse

 • Recenzovaný článek
  DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH INFRASTRUKTUR
  Karel Maier, Veronika Šindlerová
 • Recenzovaný článek
  PŘÍPADOVÁ STUDIE – ANALÝZA PROBLEMATIKY OCHRANY PŘÍRODY A EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY JAKO SOUČÁST ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP ZNOJMO
  Tamara Faberová
 • (NE)ÚČAST SPOLKŮ PŘI OCHRANĚ PŘÍRODY V ÚZEMNÍM A STAVEBNÍM ŘÍZENÍ
  Tereza Snopková

Aktuality a informace

 • ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR / 25. ROČNÍK SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2017 / URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017
  Jan Fibiger
 • NEJLEPŠÍ URBANISTICKÝ PROJEKT / VÝSLEDKY XXIII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
  Zuzana Poláková
 • HOLAŠOVICE V KONTEXTU JIHOČESKÉ VENKOVSKÉ ARCHITEKTURY / SCHWARZENBERSKÁ KRAJINA HLUBOCKA A TŘEBOŇSKA / RECENZE PUBLIKACÍ
  Tomáš Kučera
 • METODIKA HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
  Jakub Kotrla
 • URBIS SMART CITY FAIR
  Vladimíra Labounková
 • CO PÍŠÍ JINDE & TISKOVÉ ZPRÁVY MMR ČR

Přílohy pravidelné


Příloha mimořádná

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 5. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018