Česky English Deutsch Francais

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Zpráva o plnění k prosinci 2017


Ministerstvo pro místní rozvoj kromě aktivního plnění příslušných opatření průběžně sleduje naplňování Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Od jejího schválení uplynuly již více než tři roky, což představuje polovinu horizontu realizace implementačního plánu, který je její součástí. Ministerstvo proto ve spolupráci se všemi institucemi určenými jako garanti nebo spolupracovníci na plnění opatření připravilo Zprávu o plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k prosinci 2017. Splněno je asi 15 % opatření, téměř 50 % je rozpracováno.

Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky se skládá z několika částí. Nejprve rekapituluje základní informace, poté se věnuje distribuci a medializaci Politiky, stručně informuje o obdobných dokumentech v zahraničí a podává obecnou informaci o implementaci dokumentu. Největší část zprávy představuje vyhodnocení naplňování všech opatření, která jsou součástí implementačního plánu. V závěru zprávy jsou uvedeny náměty, jejichž zařazení do Politiky je třeba prověřit v rámci aktualizace materiálu.

Aktualizaci umožňuje usnesení vlády, které ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj zpracovat a předložit do konce roku 2020 zprávu o vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky včetně případného návrhu její aktualizace pro další období. Ministerstvo proto již v roce 2018 zahájí přípravné práce na budoucí aktualizaci dokumentu.

Obsah dokumentu:

  • I. Základní informace
  • II. Distribuce a medializace
  • III. Politiky architektury v zahraničí
  • IV. Naplňování Politiky
  • V. Naplňování opatření
  • VI. Budoucnost

Přiložené dokumenty

Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR

Adobe Acrobat PDF Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR
(4 328 kB)


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Související odkazy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 6. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019