Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Hana Čechlovská, tel.: +420 542 423 123, email: publikace@uur.cz


2019

  • OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování.
  • Komunitní dům seniorů 2016–2018. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – česká, anglická a německá verze.
  • ESPON. Teze politik. Přeshraniční veřejné služby v Evropě.
  • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2019.
  • OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování.
  • Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019.
  • VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře.
  • ESPON. Teze politik. Vnitřní periferie v Evropě.

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Jaroslav Tušer

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování

Brno, prosinec 2019

Informační brožura pro občany. Cílem je usnadnění orientace v oblasti územního plánování ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. 1. 2007, který byl v průběhu své platnosti několikrát novelizován.

Rozsah 41 stran.

ISBN 978-80-7538-242-9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-81-2 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.
Tištěná publikace se připravuje jako příloha časopisu UaÚR.

Adobe Acrobat PDF OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování (Obcan-a-UP-2019-12-13.pdf, 9 57 kB)

Publikace – mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 1/2020 na webových stránkách ÚÚR.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Komunitní dům seniorů 2016–2018. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje

Komunitní dům seniorů 2016–2018. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj

Praha, Brno. Listopad 2019

Publikace představuje vybrané příklady komunitních domů seniorů (KODUS) postavených s pomocí dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Shrnuje dosavadní zkušenost investorů s přípravou projektu, jeho realizací i s provozem KODUS a nabízí doporučení i inspiraci pro další žadatele o dotaci.

Rozsah 85 stran.

ISBN 978-80-7538-241-2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (on-line verze)
ISBN 978-80-87318-87-4 Ústav územního rozvoje (on-line verze)
ISBN 978-80-7538-246-7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (tištěná verze)
ISBN 978-80-87318-90-4 Ústav územního rozvoje (tištěná verze)

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Komunitní dům seniorů 2016–2018. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj
(KODUS-publikace-2019.pdf, 65 098 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

Související odkazy: Komunitní dům seniorů 2016-2018 (na webu MMR ČR)


Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje, 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC as amended by Updated Versions No. 1, 2 and 3
Ministry of Regional Development of the Czech Republic, Institute for Spatial Development, 2019

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC as amended by Updated Versions No. 1, 2 and 3

RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK in der Fassung der Aktualisierungen Nr. 1, 2 und 3
Ministerium für Regionalentwicklung, Institut für Raumentwicklung, 2019

RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK in der Fassung der Aktualisierungen Nr. 1, 2 und 3

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629 a Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630.

Rozsah: 88 stran.

ISBN 978-80-7538-232-0 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-80-5 Ústav územního rozvoje

ISBN 978-80-7538-237-5 Ministry of Regional Development of the Czech Republic (on-line)
ISBN 978-80-87318-84-3 Institute for Spatial Development (on-line)

ISBN 978-80-7538-238-2 Ministerium für Regionalentwicklung (on-line)
ISBN 978-80-87318-85-0 Institut für Raumentwicklung (on-line)

Neprodejná publikace (CZ). On-line publikace (EN, DE).

Adobe Acrobat PDF POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3
(PUR_CR_ve_zneni_Aktualizaci_c_1_2_3_brozura_CZ.pdf, 5 249 kB)

Adobe Acrobat PDF SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC as amended by Updated Versions No. 1, 2 and 3
(PUR_CR_ve_zneni_Aktualizaci_c_1_2_3_brozura_EN.pdf, 3 142 kB)

Adobe Acrobat PDF RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK in der Fassung der Aktualisierungen Nr. 1, 2 und 3
(PUR_CR_ve_zneni_Aktualizaci_c_1_2_3_brozura_DE.pdf, 3 267 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Teze politik. Přeshraniční veřejné služby v Evropě.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje, říjen 2019

ESPON
Teze politik
Přeshraniční veřejné služby v Evropě

Tyto teze politik stavějí na důkazech poskytnutých cílenou analýzou programu ESPON, jejímž cílem bylo poprvé shromáždit celoevropský strukturovaný a mezitematický přehled přeshraničních veřejných služeb.
Prostřednictvím zkoumání územních vzorů přeshraničních veřejných služeb tento přehled zdůrazňuje, že poskytování přeshraniční veřejné služby (PVS) pomáhá evropským příhraničním regionům lépe se integrovat. Řeší společné výzvy sousedících příhraničních regionů a účelem poskytování těchto služeb je generovat výhody pro širokou veřejnost nebo charakteristické cílové skupiny v příhraničních oblastech. Tyto služby přispívají ke snižování negativních efektů spojených s příhraničím, poskytování lepších spojení, zvyšování povědomí o přeshraničním potenciálu a podpoře přeshraničního pohybu lidí.

Rozsah 20 stran.

ISBN: 978-99959-55-77-9 (anglická verze)
ISBN: 978-80-87318-82-9 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politik. Přeshraniční veřejné služby v Evropě.
(2019-10-espon-preshranicni-verejne-sluzby.pdf, 2 462 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Hana Šimková

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Internetová publikace – Aktualizace 2019

Brno, září 2019

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.

Rozsah 130 stran.

ISBN 78-80-7538-229-0 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-79-9 Ústav územního rozvoje

Tištěná publikace – neprodejná.
Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2019 (ceny-ti-2019-celek.pdf, 8 639 kB)

Publikace na webových stránkách ÚÚR v sekci Internetové prezentace.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Jaroslav Tušer

OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování

Brno, září 2019

Informační brožura pro obce. Cílem je usnadnění orientace v oblasti územního plánování ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. 1. 2007, který byl v průběhu své platnosti několikrát novelizován.

Rozsah 41 stran.

ISBN 978-80-7538-216-0 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-77-5 Ústav územního rozvoje

Tištěná publikace – neprodejná.
Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování (obec-a-up-uaur-2019-08-14.pdf, 1 144 kB)

Adobe Acrobat PDF Informační leták OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ (Obec-a-UP-letak-2021-06-23.pdf, 518 kB, 06/2021)

Publikace – mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 3/2019 na webových stránkách ÚÚR.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Kolektiv autorů
Druhé, aktualizované vydání – tištěná verze, červenec 2019

Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019

Publikace se věnuje urbanistické kompozici v územním plánování. Klade si za cíl seznámit uživatele stručnou a názornou formou s vybranými pojmy urbanistické kompozice, jako je pojem dominanta, urbanistická osa, panorama, pohledový horizont, silueta, pohledově exponované místo, průhled, veduta, cíl pohledu, měřítko, proporce, gradace a další a s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.
Publikace je aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Rozsah 109 stran.

ISBN 978-80-7538-209-2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-76-8 Ústav územního rozvoje

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019
(urbanisticke-zasady-a-principy-publikace-verze-2019-18072019.pdf, 36 723 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Veřejná prostranství aneb jak udělat veřejný prostor dobře
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje
Hana Šimková

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře
Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR

Praha, Brno, březen 2019

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj připravili v rámci implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR, plnění opatření č. 2.2.3, publikaci zaměřenou na vnímání veřejného prostranství. Publikace poukazuje na pozitivní přístup širokého spektra problémů a zároveň je orientačním vodítkem pro zajištění kvality veřejných prostranství se zaměřením na zachování genia loci.

Rozsah 44 stran.

ISBN 978-80-7538-208-5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ISBN 978-80-87318-75-1 Ústav územního rozvoje

Internetová publikace.

Adobe Acrobat PDF VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře (PA-implementace-2-2-3-2019-03-11.pdf, 3 907 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


ESPON. Teze politik. Vnitřní periferie v Evropě.
Přeloženo z anglického originálu
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje

ESPON
Teze politik
Vnitřní periferie v Evropě

Společnou charakteristikou vnitřních periferií je, že jejich obecná výkonnost, úroveň rozvoje, dostupnost služeb obecného zájmu a kvalita života populace jsou relativně nižší než v sousedních teritoriích. Oblasti, které jsou vnitřně periferní, existují v důsledku vícečetných kombinací různých procesů, vlastností a evoluční dynamiky, která ovlivňuje různá území po celé Evropě. Vnitřní periferie jsou přítomny v téměř všech evropských státech. Smyslem tohoto souhrnu politických tezí je vysvětlit, co tyto vnitřní periferie představují a kde v Evropě se nacházejí, prostudovat klíčové rozvojové strategie a příležitosti, objasnit faktory podstatné pro rozvojové strategie k překonání jejich marginalizujících účinků a předestřít politická doporučení na evropské, celostátní a regionální úrovni, která podpoří opatření místních zainteresovaných subjektů k řešení dotčené problematiky.

Rozsah 16 stran.

ISBN: 978-99959-55-31-1 (anglická verze)
ISBN: 978-80-87318-73-7 (česká verze)

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF ESPON. Teze politik. Vnitřní periferie v Evropě.
(espon-teze-vnitrni-periferie-01-2019.pdf, 2 536 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 7. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022