Česky English Deutsch Francais


OBSAH 2/2019


 • VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE č. 1
  Daniela Lešková, Filip Novosád

Názory a diskuse

 • ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ČESKÝ BROD – JAHODIŠTĚ
  Jana Langerová
 • KONVERZE REKREAČNÍCH LOKALIT NA BYDLENÍ?
  Martin Tunka
 • ROZVOJ OBCE, HLEDÁNÍ KOMPROMISŮ A ROLE FACILITÁTORA
  Martin Nawrath
 • ZPŮSOB ŘEŠENÍ ODPORU VEŘEJNOSTI PROTI VÝSTAVBĚ / JAK PŘISPĚT KE KOMPROMISU
  Ivana Bursíková

Aktuality a informace

 • OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU JAKO FORMA OCHRANY VENKOVSKÝCH SÍDEL
  Jakub Kotrla
 • NEJLEPŠÍ URBANISTICKÝ PROJEKT / VÝSLEDKY XXIV. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
  Zuzana Poláková
 • DOPRAVA A DOPRAVNÍ SYSTÉMY / KONFERENCE ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR
  Michal Leskovjan, Karolína Pavlínová
 • NEJEN STUDENTI SE JELI INSPIROVAT DO VÍDNĚ
  Adéla Chroboczková
 • CO PÍŠÍ JINDE & TISKOVÉ ZPRÁVY MMR ČR

Přílohy pravidelné

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 5. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019