Česky English Deutsch Francais

Politika územního rozvoje České republiky – Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje


Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva dopravy.

Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629.

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 2 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva zemědělství.

Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630.

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 3 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky,
ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 6 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR ČR budou závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území dnem následujícím po dni zveřejnění sdělení o schválení Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3 PÚR ČR ve Sbírce zákonů, v souladu s § 31 odst. 3 a 4 stavebního zákona.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Přiložené dokumenty

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – úplné znění

Adobe Acrobat PDF Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – úplné znění
(3 759 kB)


Související odkazy

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 9. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019