Česky English Deutsch Francais

Politika územního rozvoje České republiky – Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje


Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva dopravy.

Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629.

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 2 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořídilo Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva zemědělství.

Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630.

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 3 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky,
ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 6 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Přiložené dokumenty

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – publikace

Adobe Acrobat PDF POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – publikace
(5 246 kB)

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC
as amended by Updated Versions No. 1, 2 and 3

Adobe Acrobat PDF SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC as amended by Updated Versions No. 1, 2 and 3
(3 137 kB)

RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK in der Fassung der Aktualisierungen Nr. 1, 2 und 3

Adobe Acrobat PDF RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK in der Fassung der Aktualisierungen Nr. 1, 2 und 3
(3 263 kB)

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – úplné znění

Adobe Acrobat PDF Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – úplné znění
(3 759 kB)


Související odkazy

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 11. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020