Česky English Deutsch Francais

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Podklady pro aktualizaci


Tento materiál slouží jako podklad pro Politiku architektury a stavební kultury ČR. Ta je strategickým dokumentem s celostátní působností schvalovaným vládou České republiky. Její zpracování uložila vláda v roce 2011 usnesením, kterým schválila Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Politika architektury a stavební kultury České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22. Politika architektury a stavební kultury České republiky (dále jen PASK ČR) stanovuje vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Do konce roku 2020 bude vypracována Zpráva o uplatňování PASK ČR, která bude předložena vládě.

Cílem materiálu je sumarizace a zpřehlednění doporučení vyplývající z analýz zahraničních materiálů, zadaných odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj odborným zpracovatelům, kterými byly Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále jen AUÚP ČR), Česká komora architektů (dále jen ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT). Zpracovatelé dodali analýzy zahraničních materiálů, které byly podkladem tohoto výstupu. Informace z jednotlivých analýz mohou být podkladem pro připravovanou aktualizaci PASK ČR.

Materiál má za úkol vytvořit přehled národních politik jednotlivých států a jejich vliv na formování a zvyšování kvality prostoru vytvořeného člověkem, ve kterém lidé žijí, pracují a rekreují se. Takové vystavěné prostředí zahrnuje místa vytvořená nebo upravená lidmi, včetně budov, parků a dopravních systémů.

Ze zahraničních národních politik má materiál za úkol vybrat příklady dobré praxe a možných doporučení pro zapracování do aktualizace PASK ČR. Doporučení cílí na doplnění a rozšíření, nebo naopak zredukování již existující struktury strategického dokumentu.

Obsah dokumentu:

  • 1. Úvod
  • 2. Zahraniční materiály
  • 3. Sumarizace doporučení vyplývající z analýz zahraničních politik architektury

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení
(1 215 kB)


Analýzy zahraničních materiálů:


Související odkazy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020