Česky English Deutsch Francais


OBSAH 5/2021

 • Slovo úvodem

 • BYLA SCHVÁLENA AKTUALIZACE STRATEGIE PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU V PODMÍNKÁCH ČR A NÁRODNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU
  Jakub Horecký, Karel Wirth

Názory a diskuse

 • Recenzovaný článek
  INTEGRACE INFORMAČNÍ PODPORY ÚZEMNÍHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ
  Karel Maier, Daniel Franke, Jiří Hájek, Tomáš Peltan, Štěpán Vizina
  English abstract
 • Recenzovaný článek
  OBČANSKÁ VYBAVENOST MALÝCH OBCÍ / DIAGNÓZA, STANDARDY, PLÁNOVÁNÍ
  Josef Bernard, Miroslav Joukl, Lucie Vítková
  English abstract
 • ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ VE ŠVÉDSKU
  Irena Klingorová
  English abstract
 • INTEGRACE CIZINCŮ V OBCÍCH / FAKTA A DOPORUČENÍ
  Marie Jelínková, Pavla Čerychová
  English abstract
 • DÍKY MĚSTSKÉMU PORTÁLU MŮŽE Z DAT TĚŽIT KAŽDÝ
  Martin Dvořák, Adam Estefányi, Eva Gregorová, Róbert Spál, Jan Zvara
  English abstract
 • ZNEHODNOCENÍ POZEMKŮ V ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE
  Marek Hanák
  English abstract

Aktuality a informace

 • CENA JIŘINY BERGATT JACKSON 2021 / NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE V OBLASTI ÚZEMNÍHO ROZVOJE
  Barbara Vojvodíková
 • EVROPSKÁ KONFERENCE K POLITIKÁM ARCHITEKTURY PŘI PŘÍLEŽITOSTI PORTUGALSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU
  Jakub Kotrla, Martin Marek
 • 7. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIM VE STAVEBNICTVÍ
  Jan Fibiger
 • NOVÉ PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
  Elena Fedrová, Lubor Fridrich
 • CO PÍŠÍ JINDE

Přílohy pravidelné


Příloha mimořádná

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 20. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021