Česky English Deutsch Francais

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

Česká republika, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE, organizační složka státu

Se sídlem: Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno
Kontakty: Tel.: +420 542 423 111, e-mail: sekretariat@uur.cz, ID datové schránky: ybrxn8f, www.uur.cz

Zprávu předkládá: Ing. Zdeňka Kučerová, pověřená řízením ÚÚR

Zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, Praha 1
Kontakty: Tel.: +420 224 861 111, e-mail: posta@mmr.cz, ID datové schránky: 26iaava, www.mmr.cz

Brno, únor, březen 2022


Obsah

 • 1. ÚVOD
 • 2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2021
 • 2.1 NÁPLŇ PRÁCE
 • 2.1.1 Seznam úkolů řešených ÚÚR v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
 • 2.1.2 Provozní a mzdové náklady na jednotlivé úkoly v roce 2021
 • 2.1.3 Struktura odběratelů
 • 2.1.4 Přehled nejdůležitějších činností a úkolů s vazbou na strukturu odběratelů
 • 2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
 • 2.2.1 Organizační schéma ÚÚR
 • 2.2.2 Personální obsazení
 • 2.2.3 Věková struktura zaměstnanců ÚÚR k 31. 12. 2021
 • 2.2.4 Vývoj počtu zaměstnanců ÚÚR v letech 2007–2021
 • 2.2.5 Shrnutí personálních záležitostí ÚÚR v roce 2021
 • 2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2021
 • 2.3.1 Základní hospodářské ukazatele
 • 2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů
 • 3. NAPLŇOVÁNÍ ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
 • 4. KONTROLY PROVEDENÉ V ROCE 2021
 • 4.1 Kontroly vnější
 • 4.2 Kontroly vlastní
 • PŘÍLOHA Č. 1
  Publikační činnost Ústavu územního rozvoje za rok 2021
 • PŘÍLOHA Č. 2
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
 • PŘÍLOHA Č. 3
  Hodnocení odborných úkolů Ústavu územního rozvoje za rok 2021
 • PŘÍLOHA Č. 4
  Návštěvnost vybraných webových stránek Ústavu územního rozvoje za rok 2021

Přiložené soubory

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 31. 3. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022