Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

22. 5. 2019

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byl aktualizován tematický okruh D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.
Byly zveřejněny aktualizované kapitoly:
D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy
D.2 Nástroje územního plánování
D.3 Vazby nástrojů územního plánování
D.4 Informace v územním plánování
D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování

Více informací


30. 4. 2019

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2018–2020
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2018. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována předběžná sumární data z dotazníků.

Více informací


9. 4. 2019

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


1. 4. 2019

MAPOVÝ PORTÁL ÚÚR
Na Mapovém portálu Ústavu územního rozvoje je nově dostupný Mapový server Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací


21. 3. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a mimořádná příloha VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – Sborník z konference AUÚP ČR, Pardubice 8.–9. 11. 2018, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


11. 3. 2019

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Ústav územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj připravili v rámci plnění opatření č. 2.2.3 publikaci – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře.

Více informací


8. 3. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury a k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019