Česky English Deutsch Francais

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ

Internetová příručka – Aktualizace 2019 – zveřejněno 18. 9. 2019

Úkol A.4.05/RP Podpora obcí – část Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

ÚVOD

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.

Obsah publikace je zaměřen na široké spektrum problémů od zemních prací, nakládání s pitnou i odpadní vodou, přes zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, rozvody veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň. Obsažné a zároveň přehledné zpracování umožňuje možnost rychlé orientace. V publikaci jsou uvedeny jednotkové ceny prací, jež umožňují sestavení rámcového rozpočtu realizované akce a zároveň mohou být orientačním vodítkem při výběrovém řízení na dodavatele prací.

Podkladem pro zpracování rozpočtových cen byly rozpočtové ukazatele a ceny stavebních prací, které poskytly jednak organizace zaměřené na rozpočtování, projektování a realizaci, jednak ceny, které vychází ze zákona o oceňování majetku a ceníků ÚRS Praha, a. s. Jedná se o společnost RTS, a. s., Brno, která vytváří mimo jiné ceníky stavebních prací. Další spolupráce byla se společností AQUATIS, a. s., Brno, která je zaměřena na technické a inženýrské služby např. v oblasti vodárenství, kanalizací a čistíren odpadních vod, přičemž pro zpracování rozpočtů společnost využívá ceníky ÚRS Praha, a. s.

Pro srovnání jsou v příručce přepočítány ceny z vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb. a vyhlášky č. 188/2019 Sb.). Poslední novela nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2019.

Hodnotové údaje jsou v CENOVÉ ÚROVNI ROKU 2019 (BEZ DPH) a je vhodné je považovat za PRŮMĚRNÉ A ORIENTAČNÍ. Při odhadu nákladů je potřebné vždy zohlednit umístění a konkrétní podmínky daného investičního záměru. Rovněž je nutné mít na zřeteli i bezpečnost stavebních prací po celou dobu realizace stavby. Kromě výše uvedených cen jsou v kapitolách „9 – Veřejná zeleň“ a „10 – Elektronické komunikace“ odkazy na zajímavé informace týkající se tématu.

Karty samostatných příkladů z publikace

Přiložené dokumenty

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2019

Adobe Acrobat PDF Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2019
Celek pro tisk
(8 639 kB)


INVESTIČNÍ NÁKLADY


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS KARTY SAMOSTATNÝCH PŘÍKLADŮ Z PUBLIKACE

01-Z    02-V    03-K    04-E    05-P    06-S    07-R    08-D    09-N    09-N

Chcete rychle zjistit rozpočtové náklady stavební části objektu?

Chcete rychle zjistit vývoj cenové úrovně?

Chcete si zvětšit detail skladby, umístění nebo upravené plochy?

A současně nechcete hledat v celé publikaci?

Pro Vaši technickou a dopravní infrastrukturu, zemní práce nebo zeleň hledejte v přiloženém seznamu

01-Z

1. Zemní práce

02-V

2. Zásobování vodou

03-K

3. Odvádění a čištění odpadních vod

04-E

4. Zásobování elektrickou energií

05-P

5. Zásobování plynem

06-S

6. Veřejné osvětlení

07-R

7. Obecní rozhlas

Omlouváme se, karty nejsou k dispozici.

08-D

8. Místní komunikace

09-N

9. Veřejná zeleň

10-L

10. Elektronické komunikace

Omlouváme se, karty nejsou k dispozici.


Poznámka:
Vybrané příklady v kartách jsou zpracovány dle Seznamu rozpočtových ukazatelů konkrétních objektů 2019, ÚRS Praha, a. s. a jsou použity i v publikaci.


AUTORSKÝ KOLEKTIV

Ústav územního rozvoje: Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., garant úkolu, zpracovatel; Bc. Jakub Kotrla, spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky: Ing. Martin Kolmistr, garant úkolu

PODĚKOVÁNÍ

Zpracovatel velice děkuje za laskavé poskytnutí informací a spolupráci firmám: AQUATIS, a. s., Brno a RTS, a. s., Brno.


HISTORIE


Související odkazy a reakce na publikaci:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 3. 2. 2020 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2021