Česky English Deutsch Francais

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Internetová publikace – Aktualizace 2015
Zveřejněno 03/2016

Připravuje se – Aktualizace 2017
Předpoklad zveřejnění 08/2017

Úkol A.4.05/RP Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury

AUTORSKÝ KOLEKTIV

Garant za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Josef Vlk, CSc., odbor regionální politiky

Garant za Ústav územního rozvoje: Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.

PODĚKOVÁNÍ

Zpracovatel velice děkuje za laskavé poskytnutí informací a spolupráci firmám
AQUATIS, a. s., Brno a RTS, a. s., Brno.

ÚVOD

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.

Obsah publikace je zaměřen na široké spektrum problémů od zemních prací, nakládání s pitnou i odpadní vodou, přes zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, rozvody veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň. Obsažné a zároveň přehledné zpracování umožňuje možnost rychlé orientace. V publikaci jsou uvedeny jednotkové ceny prací, jež umožňují sestavení rámcového rozpočtu realizované akce a zároveň mohou být orientačním vodítkem při výběrovém řízení na dodavatele prací.

Podkladem pro zpracování rozpočtových cen byly rozpočtové ukazatele a ceny stavebních prací, které poskytly jednak organizace zaměřené na rozpočtování, projektování a realizaci, jednak ceny, které vychází ze zákona o oceňování majetku a ceníků ÚRS Praha, a. s. Jedná se o společnost RTS, a. s., Brno, která vytváří mimo jiné ceníky stavebních prací. Další spolupráce byla se společností AQUATIS, a. s., Brno, která je zaměřena na technické a inženýrské služby např. v oblasti vodárenství, kanalizací a čistíren odpadních vod, přičemž pro zpracování rozpočtů společnost využívá ceníky ÚRS Praha, a. s.

Pro srovnání jsou v příručce přepočítány ceny z vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Hodnotové údaje jsou v CENOVÉ ÚROVNI 2. POLOLETÍ 2015 (BEZ DPH) a je vhodné je považovat za PRŮMĚRNÉ A ORIENTAČNÍ. Při odhadu nákladů je potřebné vždy zohlednit umístění a konkrétní podmínky daného investičního záměru. Rovněž je nutné mít na zřeteli i bezpečnost stavebních prací po celou dobu realizace stavby.

NOVĚ V ROCE 2016
Karty samostatných příkladů z publikace

Přiložené dokumenty

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015

Adobe Acrobat PDF Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015
Celek pro tisk
(10 535 kB)

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2012

Adobe Acrobat PDF Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2012
Archivní verze
(4 600 kB)


INVESTIČNÍ NÁKLADY


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVĚ KARTY SAMOSTATNÝCH PŘÍKLADŮ Z PUBLIKACE

01-Z    02-V    03-K    04-E    05-P    06-S    08-D    09-N

Chcete rychle zjistit rozpočtové náklady stavební části objektu?

Chcete rychle zjistit vývoj cenové úrovně?

Chcete si zvětšit detail skladby, umístění nebo upravené plochy?

A současně nechcete hledat v celé publikaci?

Pro Vaši technickou a dopravní infrastrukturu, zemní práce nebo zeleň hledejte v přiloženém seznamu

01-Z

1. Zemní práce

02-V

2. Zásobování vodou

03-K

3. Odvádění a čištění odpadních vod

04-E

4. Zásobování elektrickou energií

05-P

5. Zásobování plynem

06-S

6. Veřejné osvětlení

00

7. Obecní rozhlas

Omlouváme se, karty nejsou k dispozici.

08-D

8. Místní komunikace

09-N

9. Veřejná zeleň

00

10. Elektronické komunikace

Omlouváme se, karty nejsou k dispozici.


Poznámka:
Vybrané příklady v kartách jsou zpracovány dle Seznamu rozpočtových ukazatelů konkrétních objektů 2015, ÚRS Praha, a. s. a jsou použity i v publikaci.


Historie

 • První tištěná verze publikace vyšla v rámci svazku ediční řady VESNICE (Zdenka Hladišová a kolektiv) v roce 1999.
  Průměrné ceny technické infrastruktury. Není k dispozici v digitální verzi.
 • Druhá tištěná verze publikace vyšla v rámci svazku ediční řady VESNICE (Marie Polešáková a kolektiv) v roce 2008.
  Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace 2008.
 • Od této doby probíhala pravidelná internetová aktualizace do roku 2012, poté byla aktualizace ukončena.
  Archivní verze příručky je přístupná na webových stránkách ÚÚR – Publikační činnost a knihovna – Internetové prezentace – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Přiložené dokumenty. Aktualizace 2012.
 • V roce 2015 byla aktualizace příručky, s ohledem na zájem uživatelů, obnovena.
  Internetová verze příručky je přístupná na webových stránkách ÚÚR – Publikační činnost a knihovna – Internetové prezentace – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Přiložené dokumenty. Aktualizace 2015.
  Webová stránka je nově doplněna o Karty příkladů z publikace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Další důležité informace na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:


Související odkazy a reakce na publikaci:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 13. 4. 2017 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2017