Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

29. 6. 2022

UPOZORNĚNÍ!
KNIHOVNA ÚÚR bude ve dnech 4. až 8. července 2022 z provozních důvodu zavřena. Děkujeme za pochopení.


28. 6. 2022

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn Seznam relevantních podkladů PÚR ČR k 1. 4. 2022.

Více informací


23. 6. 2022

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byla zveřejněna nová publikace Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech. Je výstupem k opatření č. 3.1.1. Publikace navazuje na obdobný materiál zpracovaný Ústavem územního rozvoje v roce 2017 a aktualizovaný v roce 2018, věnovaný urbanistické struktuře venkovských sídel.
Publikace se zabývá charakterem a strukturou zástavby městských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování. Je určena pořizovatelům, projektantům a zástupcům obcí, zejména určeným zastupitelům.

Více informací


23. 6. 2022

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 23. 6. 2022.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 845 pojmů.

Více informací


17. 6. 2022

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo:
Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: problematika územního plánování obsažená ve stavebním zákoně a souvisejících právních předpisech – konzultační a metodická činnost, dotčené orgány v procesu územního plánování
Termín podání přihlášek: do 15. 7. 2022

Více informací


31. 5. 2022

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


13. 5. 2022

STANOVISKA A METODIKY
V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR k výkladu pojmu „studna individuálního zásobování vodou“ a vztahu tohoto pojmu k souvisejícím pojmům vodního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Více informací


5. 5. 2022

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2022.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


31. 3. 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2021.

Více informací


11. 2. 2022

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 2. 2022 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


9. 2. 2022

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. / (od roku 2022) Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


4. 2. 2022

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch – Metodický pokyn a Příloha;
Možnost pořizování úprav územně plánovacích dokumentací schválených před rokem 2007.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022