Česky English Deutsch Francais

ARCHIVNÍ MATERIÁL

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Naleznete zde výstupy z úkolu Monitoring Sbírky zákonů. Cílem úkolu je průběžné sledování právních předpisů, které jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů a na internetovém portálu ASPI.

Přehledy jsou rovněž uveřejňovány v přílohách Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe časopisu Urbanismus a územní rozvoj, a to šestkrát ročně dle vydání časopisu.


Novela stavebního zákona


Oblast územního plánování a stavebního řádu

Odkazy na Portál veřejné správy (Ministerstvo vnitra ČR) - vyhledávání v zákonech.

Překlady

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (ze dne 14.3.2006)

anglicky Adobe Acrobat PDF document Act 183/2006 Coll., on town and country planning and building code (Building Act) (183_2006_EN.pdf, 611 kB)

německy Adobe Acrobat PDF document Gesetz 183/2006 Coll., über Gebietsplanung und Bauordnung (Baugesetz) (183_2006_DE.pdf, 785 kB)

francouzsky Adobe Acrobat PDF document Loi 183/2006 Coll., relative a l’aménagement du territoire et l’Ordre de la construction (Loi de la construction) (183_2006_FR.pdf, 823 kB)


Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (ze dne 10. 11. 2006)

anglicky Adobe Acrobat PDF document 500 Decree, on planning analytic materials, planning documentation, and planning activity filing. (304 kB)

německy Adobe Acrobat PDF document 500 Bekanntmachung, über analytische Gebietsplanungsunterlagen, Gebietsplanungsdokumentation und Evidenz der Planungstätigkeit. (503 kB)

francouzsky Adobe Acrobat PDF document 500 Arreté, relatif aux bases d’aménagement analytiques, aux documents d’aménagement et d’urbanismes et au mode d’enregistrement des activités d’aménagement du territoire. (486 kB)


Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (ze dne 10. 11. 2006)

anglicky Adobe Acrobat PDF document 501 Decree, on general land use requirements. (125 kB)

německy Adobe Acrobat PDF document 501 Bekanntmachung, über allgemeine Anforderungen an Gebietsnutzung. (181 kB)

francouzsky Adobe Acrobat PDF document 501 Arreté, sur les exigences générales relatives à l’utilisation du territoire. (178 kB)


Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (ze dne 10. 11. 2006)

anglicky Adobe Acrobat PDF document 503 Decree, on more detailed arrangement of planning permission proceedings, public law contract and planning measure. (527 kB)

německy Adobe Acrobat PDF document 503 Bekanntmachung, über ausführlichere Regelung des Standortgenehmigungsverfahrens, des öffentlich-rechtlichen Vertrags und der gebietsplanerischen Maßnahme. (450 kB)

francouzsky Adobe Acrobat PDF document 503 Arreté, relatif à la réglementation plus détaillée de l’enquête publique portant au certificat d’urbanisme, du contrat de droit public et de la mesure d’urbanisme. (456 kB)


DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Územní plánování a stavební řád→Právo a legislativa na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 7. 2014 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2021