Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Královéhradecký
ORP:Nová Paka

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Nová Paka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Nová Paka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Nová Paka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Nová Paka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pecka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Stará Paka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Úbislavice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Úbislavice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Úbislavice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Úbislavice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 ÚP Úbislavice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vidochov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Vidochov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Desatero, územní studie prověření změn využití území v okolí kláštera v Nové Pace  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Revitalizace parkových ploch v Nové Pace - II. etapa  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - centrální části obce Vidochov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - Prověření změn využití území v okolí kláštera v Nové Pace - část A  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Nová Paka - průmyslová zóna Heřmanice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství Revitalizace Komenského ulice, Tyršovy ulice a chodníku na Masarykově náměstí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství Revitalizace ulice St. Suchardy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství Úbislavice - centrum  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství Úbislavice - U Kostelíčka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství Nová Paka Za Pivivovarem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejných prostranství Nová Paka, Slovany - jih  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha