Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Pardubický
ORP:Polička

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Borová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Březiny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Bystré  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Hartmanice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Jedlová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Jedlová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kamenec u Poličky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Korouhev  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Korouhev  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Květná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Květná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Nedvězí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Oldřiš  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Oldříš  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Oldřiš  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Polička  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Polička  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Polička  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Polička  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pomezí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Pomezí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Pomezí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 ÚP Pomezí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pustá Kamenice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Pustá Kamenice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pustá Rybná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Sádek  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Stašov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Svojanov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Široký Důl  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Široký Důl  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Široký Důl   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Telecí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Trpín   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Hartmanice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Nedvězí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán městské památkové zóny Polička  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Polička - lokalita Mánesova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 RP Polička - lokalita Mánesova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 RP Polička – lokalita Mánesova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny č. 3 RP Polička - lokalita Mánesova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Borová – A, lokalita Naproti Pletárny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Borová – B, lokalita Nad vodojemem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Bystré - lokalita Hradčany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Bystré - lokalita Smetanova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Polička - lokality pro bydlení Bezručova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Polička . lokalita Jih I.  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Polička, lokalita Hegerova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Polička, lokalita Modřec - sever  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha