Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Jihomoravský
ORP:Blansko

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Adamov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Ad1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Ad12  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Ad13 a Ad14  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Ad15  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Ad16  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Blansko  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna B2013-Z1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna B2015-Z2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna B2017-ZÚR  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna B2019-Z3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Bořitov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Brťov-Jeneč  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Bukovina  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Bukovinka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Býkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Černá Hora  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna ČH10 a ČH11  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7, ČH8, ČH9  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Dlouhá Lhota  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna DL1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna DL2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Doubravice nad Svitavou  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 (dílčí změny 1.1. - 1.5.)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Habrůvka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny Ha1-Ha7  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Holštejn  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Jedovnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Je1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny Je2-Je8, Je10 a Je12  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Jedovnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kotvrdovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Krasová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Křtiny  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kulířov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kuničky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Ku1 - Ku6  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lažany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lipůvka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Lip1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Lip2 - Lip13  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lubě  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Malá Lhota  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Milonice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny Mi1-Mi4  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Olomučany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny Ol1-Ol9  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Petrovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Rájec-Jestřebí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Ráječko  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny Ra1-Ra4, Ra7 a Ra9  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Rudice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Senetářov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Sloup  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Sl1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Spešov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Svinošice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Šebrov-Kateřina  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Šošůvka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny Šo1 - Šo7  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Újezd u Černé Hory  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vavřinec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Va1 - Plochy rekreace RI - změna výměry zastavěné plochy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č.3 (Va Z12 + Va Z13)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny Va2-Va11  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vilémovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Vysočany  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny Vy1 - Vy8  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Závist  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Žďár  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Žernovník  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán města Rájec-Jestřebí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ01 - Nová trasa přeložky silnice II/374 - úprava rozsahu řešené trasy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ02 - Převedení neurbanizovaných ploch orné půdy, zahrnující pozemky parc. č. 848/1-5 v k.ú. Jestřebí do ploch bytové zástavby RD, včetně přilehlých zahrad  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ03 - Převedení neurbanizovaných ploch orné půdy, luk a pastvin, zahrnující pozemky parc. č. 220/1, 221/1, 222/1 v k.ú. Holešín do ploch bytové zástavby RD, včetně přilehlých zahrad  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ05, RJ06  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ07  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ08 - Zmenšení návrhové plochy bydlení B14  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ09 - Bydlení v areálu společnosti WOODSTOCK s.r.o.  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ10 - Bydlení v severní části Holešína  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ11 - Rájec - bydlení v rezervních plochách  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ12 - Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ13 - RJ17  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     RJ18 - RJ20  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Bukovina  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Z1 - změna rozsahu návrhové plochy bydlení B1-19  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Z2 - změna koncepce ČOV  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Z3 - rozšíření bydlení (parc. č. 478/2, 511/2)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Z4 - vypuštění návrhové plochy pro podnikání  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Z5 - prověření návrhové plochy bydlení D1-5  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Z6 - plocha FVE  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Býkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Kotvrdovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Kotvrdovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Ko1 - Ko9  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Krasová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     KR1.01 - Doplnění ploch bydlení v jižní části obce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     KR1.02 - Doplnění ploch bydlení v severní části obce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Lipovec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Li1 - Plochy bydlení nad zahradnictvím  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Li2 - Plochy bydlení u křížku  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Li3 - Plochy a objekty průmyslové výroby  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Li4 - Plochy bydlení za kostelem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Li5 - Změna regulativů ploch sportu a rekreace  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Územní plán  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Malá Lhota  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna ML1 - Plochy zahrádek do plochy bydlení  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna ML2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Ostrov u Macochy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Os1 - bydlení v lokalitě Vintoky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Os2 - bydlení ve východní části městyse  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Os3 - speleoterapeutická léčebna u Císařské jeskyně a koupací biotop  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Os4 - Penzion u Balcarky - plochy občanského vybavení  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Územní plán  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Ostrov u Macochy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Rudice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Ru1 - Převedení rezervních ploch bydlení v západní části obce do návrhových ploch bydlení  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Ru2 - Zrušení asanace rodinných domů u silnice III/37922  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Ru3 - Vypuštění návrhové plochy občanské vybavenosti - stabilizace plochy pro bydlení  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Ru4 - Bydlení v obecním sadu  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Ru5 - Změna návrhové plochy výroby na plochy bydlení  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Ru6, Ru7  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Ru8  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Senetářov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Senetářov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Se1 - Rozšíření autovrakoviště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Se2 - Fotovoltaická elektrárna  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Blansko - Luhy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Blansko - střed města (11/2018)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Ráječko - lokalita U Hřbitova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro zastavitelnou plochu Územního plánu Ráječko – Padělky ZIII - změna 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - rozvojová lokalita Za humny na severním okraji části obce Šebrov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Bořitov - lokalita Záhumenky Zlámanina  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Doubravice nad Svitavou - lokalita Větrná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Blansko  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie lokality na SZ okraji obce  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie lokality pro výstavbu RD B1av, B1az, B1b  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Pražská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka: 2-SO a 1-B  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka: 2-SO a 1-B - změna 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka: 2-SO a 1-B - změna 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka: 6-SO  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka: 6-SO - změna 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka: 6-SO - změna 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro plochu bydlení B1 Pod Ješetinskou  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Sloup - lokalita Z11 - U koupaliště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US1/1 - náměstí Práce a jeho okolí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US1/3 - Smetanovo náměstí a jeho okolí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Z5 - Písečná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Žďár - lokalita US-I Stodůlky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Žďár - lokalita US-II "V dílech"  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha