Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Jihomoravský
ORP:Mikulov

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Brod nad Dyjí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Březí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Březí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Dobré Pole  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Dolní Dunajovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Dolní Dunajovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Dolní Věstonice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Dolní Věstonice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Horní Věstonice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP HORNÍ VĚSTONICE  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Jevišovka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Klentnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Klentnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Mikulov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Milovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Milovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 ÚP Milovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Novosedly  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 Územního plánu Novosedly  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Nový Přerov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pavlov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Perná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 Územního plánu Perná  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Bavory  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán obce Drnholec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 5  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 6  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Mikulov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 7  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 8   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Dolní Věstonice, Plocha rekreace rodinné RI 5  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Mikulov - Pod Novou  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Mikulov - Na hradbách  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Pavlov - rekreační oblast  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Březí - lokalita Z2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Březí lokalita Z1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie lokality Šibeničník v k.ú. Mikulov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie "Dolní Věstonice - plochy BR1, BR2, BR3, BR4"  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie "Klentnice, plocha Z1"  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Březí U rybníka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Horní Věstonice - Za Kovárnou  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
územní studie Lokalita Z8 Březí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Milovice - Za Blanářovým  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Pavlov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Perná, lokalita D1, D2 Nad Hřištěm  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha