Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Zlínský
ORP:Luhačovice

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Biskupice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Bohuslavice nad Vláří  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Dolní Lhota  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Horní Lhota  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č.1 ÚP horní Lhota  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lipová  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Ludkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 Územního plánu Ludkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Luhačovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Luhačovice - změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Luhačovice-změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     změna č. 3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Petrůvka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Územní plán Petrůvka - Změna č. 3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Podhradí  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Podhradí (2)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pozlovice   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Rudimov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Sehradice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č.1 Územního plánu Sehradice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Slavičín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1A Územního plánu Slavičín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1B Územního plánu Slavičín  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Slopné  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Šanov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán vybraných částí Městské památkové zóny Luhačovice a přilehlých území  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Analýza využitelnosti zastavitelných ploch vymezených v územním plánu Luhačovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
ÚS Pozlovice-Lokalita10-Pod Podhradím  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Lokalita BI 2 -U vodojemu  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie lokality B1 - Jihozápad  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Luhačovice - lokalita L - B06 Štěpnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Luhačovice - lokalita L-B13 Branka I  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Luhačovice - lokalita OK 63 a OS 256 - letiště  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Luhačovice - ÚS 3 - lokalita BI 12 - Slunná II  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Luhačovice - ÚS 7 - lokalita BI17  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Luhačovice US 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Pozlovice - ÚS 6 - lokalita BI 23  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie sídelní zeleně Města Luhačovice - intravilán  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie sídelní zeleně města Slavičín   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚS 11 - lokalita SO 45  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US 2 - lokalita BI 11  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie US5 - Lokalita BI22 Pozlovice-Humna  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství - ulice Družstevní  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství - ulice Masarykova - sídliště U Zámku  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství - ulice Masarykova-sídliště U zámku  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie veřejného prostranství - ulice Zahradní čtvrť   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha