Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Zlínský
ORP:Otrokovice

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Bělov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Halenkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Komárov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Napajedla  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1A  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Oldřichovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 ÚP Oldřichovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Otrokovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 Územního plánu Otrokovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 Územního plánu Otrokovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Pohořelice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Spytihněv  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Tlumačov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Žlutava  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru Spytihněv  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 5  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 6  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 7   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Bahňák a Kolonka, Otrokovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Tlumačov - lokalita Metlov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Zámostí, Otrokovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Studie zastavitelnosti území Halenkovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
ÚS Napajedla - lokalita Výhledy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie "Napajedla - lokalita Jiráskova"  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - lokalita Laziště, Otrokovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Otrokovice - lokalita Za sídlištěm Trávníky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Otrokovice - lokality Kvítkovice - Nivy, Padělky - 2. etapa  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie rodinných domů   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie sídelní zeleně obce Komárov u Napajedel  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie sídelní zeleně obce Žlutava  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha