Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Středočeský
ORP:Lysá nad Labem

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Jiřice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Lysá nad Labem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1A  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Milovic  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Ostrá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Přerov nad Labem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Semice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Stará Lysá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Starý Vestec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Starý Vestec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Stratov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán „Za Radostí II“, Stratov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Hrabanov  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Regulační plán Lysá nad Labem - Vysoká Mez  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 1 RP Lysá nad Labem - Vysoká Mez  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 2 RP Lysá nad Labem - Vysoká Mez  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 3 RP Lysá nad Labem - Vysoká Mez  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna č. 4 RP Lysá nad Labem - Vysoká Mez  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - lokalita Hrabanov severozápad  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - lokalita Za Zámkem  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie 01 Mlynařice 1 a 02 Mlynařice 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie 4 Stará Lysá - jih 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Lysá nad Labem - K Závodišti  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Lysá nad Labem - Ke spalovně  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Lysá nad Labem - Na Mlíčníku  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Ostrá - Koncepční studie pro místo a krajinu v obci Ostrá  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚS 1 Stará Lysá - Východ  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚS 2 Stará Lysá - západ  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie ÚS-01 Mlynařice 1 a ÚS-02 Mlynařice 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha