Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Moravskoslezský
ORP:Kopřivnice

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán Kateřinic  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Kateřinic - změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kopřivnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Kopřivnice - změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Kopřivnice - změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Kopřivnice - změna č. 3  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Kopřivnice - změna č. 4  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Kopřivnice (nový)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Mošnova  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Mošnov - změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Petřvaldu  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Příbora  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Skotnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Skotnice - změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Skotnice - změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Štramberka  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Štramberka - změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Trnávky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Závišic  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Závišic - změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán Ženklavy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Ženklavy - změna č. 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     ÚP Ženklavy - změna č. 2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán zóny městské památkové rezervace Příbor   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kateřinice Z14  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kopřivnice - Lubina - Sýkorec 1  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kopřivnice - Lubina pod křižovatkou  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kopřivnice - sever  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kopřivnice - západ  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kopřivnice nad Sluneční  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kopřivnice nad Záhumenní  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Kopřivnice Z35B  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Mošnov Z9  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie sídelní zeleně Kopřivnice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Skotnice Z21  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Skotnice Z7 a Z8  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie zastavitelné plochy Z108  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie zastavitelné plochy Z43  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie zastavitelné plochy Z69 a navazujících ploch  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie zastavitelné plochy Z73  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Ženklava Fojtův kopec  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha