Seznam ÚPD a ÚPP

Kraj: Praha
ORP:Hlavní město Praha

Název ÚPD/ÚPP 
Územní plán hl. m.Prahy (Metropolitní plán)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Celoměstsky významné změny I  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Celoměstsky významné změny II  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Celoměstsky významné změny III  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Celoměstsky významné změny IV  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0001/00 - změna trasy metra IV C2  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0165/02  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0261/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0493/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0500/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0652/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0719/00 a Z0720/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0760/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z0950/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z1000/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z1001/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z1015/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z1344/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z1424/07  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z1524/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z1525/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z1733/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z2755/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z2832/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z2833/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z2837/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změna Z3016/00  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny 01 (59 změn)  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny 02  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny 03  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny 04  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny 05  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny 06  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
     Změny 07  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní plán zóny Anenská  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - Geone Marina - objekt SO1.02 - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 Pražských stavebních předpisů  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - Obytný komplex VIVUS Kolbenova - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 Pražských stavebních předpisů   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - Polyfunkční dům Kamýk - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 Pražských stavebních předpisů   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie - Rezidence park Kavčí Hory - objekty A1, B1, B2 - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 Pražských stavebních předpisů   Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Březiněves  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie Praha - Satalice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro nový územní plán hl. m. Prahy lokalita Nová Harfa a část lokality U Rokytky  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Územní studie pro nový územní plán hl. m. Prahy lokalita Západní Město  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Urbanistická studie Hradčanská - Špejchar  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Urbanistická studie Kolovraty  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha 
Urbanistická studie Petrovice  Registrační list  Zastavitelné plochy  Kniha